28 februari 2010

5 Speerpunten van de PvdA Helmond

 

 

 

    5 speerpunten van de PvdA Helmond

 

 

1. Voldoende banen voor Helmonders: uitbreiding met 3000 banen in 2014

We moeten de economie versterken. Er moeten zowel voor hoog- als laagopgeleiden voldoende banen zijn. Dat betekent voor Helmond dat sectoren als automotive en food, maar ook de zorg en dienstverlening nog versterkt worden. Daarbij hoort passend onderwijs voor iedereen. Hiervoor zoeken we natuurlijk samenwerking  met de regiogemeenten, want in deze samenwerking liggen de kansen.

 

2. Veiligheid is belangrijk

Dat vindt iedereen en wij ook. Een veilig stad met voldoende politie en stadswachten op straat. Het betekent voor ons ook extra aanpak van jongerenoverlast met inzet van straatcoaches. Elke wijk krijgt een eigen wijkvisie die samen met bewoners wordt ontwikkeld. Leven in een stad met bewoners die respect hebben voor elkaar, naast en met elkaar. Ons motto is ingrijpen waar nodig, voorkomen waar mogelijk!

 

3.  Aandacht voor armoede en bijzondere bijstand

Met de meesten van ons gaat het goed. De PvdA wil juist dat het met iedereen goed gaat! Dus moet er nog meer gebeuren als het gaat om armoedebestrijding. Meer aandacht voor bijzondere bijstand, voor mensen in financiële nood en betere ondersteuning in noodsituaties.  Er mogen geen wachtlijsten zijn bij de budgetwinkel of schuldhulpverlening

 

4. Meedoen met duurzame economie 

We moeten in regionaal verband werken aan een duurzame samenleving. Bijvoorbeeld door duurzaam te bouwen, de ontwikkeling van de elektrische auto op de Helmondse automotive campus te ondersteunen en door het nemen van voldoende milieumaatregelen.

 

5. Een WMO toegankelijk voor iedereen met zorg op maat

De zorg is de laatste 4 jaar behoorlijk veranderd. Gebukt onder hoge kosten willen we de kwaliteit van ons zorgsysteem op peil houden. Daar waar nodig met zorg op maat en met voldoende professionele ondersteuning. Wij denken hierbij bijvoorbeeld ook aan een zorghotel. Ook ouderen zullen de zorg krijgen die nodig is.

 

 

 

 

.