12 december 2016

Afscheid burgercommissielid Roy Boermeester, en benoeming Thom van den Brule als zijn vervanger

Afgelopen week hebben we afscheid genomen van Roy Boermeerster als burgercommissielid. Roy was namens de PvdA actief in de commissie Bestuur en Economie (voorheen Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden en deels Middelen, Ondersteuning en Economie). In de periode 2010-2014 had hij zitting in de commissie Samenleving (nu commissie Maatschappij). Voor de PvdA fractie was hield hij zich vooral bezig met de 3 decentralisaties. De PvdA fractie heeft zijn inbreng altijd enorm gewaardeerd. Hij heeft vanuit de fractie zich enorm ingezet voor het ombudswerk.

De vacante positie zal worden ingevuld door Thom van den Brule (oud-voorzitter en huidig bestuurslid van de PvdA Helmond). Vanuit zijn rol als bestuurslid volgt hij de fractie (en de Helmondse politiek)  van dichtbij en kan in die zin direct inspringen. De fractie is erg blij met Thom.