12 maart 2014

Als je pech hebt kan je geluk hebben

In deze tijd van crisis, hebben veel mensen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Kinderen die in armoede opgroeien hebben veel minder toekomstkansen dan hun leeftijdsgenootjes die het beter getroffen hebben. Elk dubbeltje moet drie keer worden omgedraaid. Een sportclub zit er niet in. Geen geld voor de school onmisbare computer. En vaak kan het schoolreisje er ook niet vanaf. Maar ook volwassenen en ouderen met een smalle beurs lopen het risico in isolement terecht te komen. Veel gemeenten geven deze mensen een financieel steuntje in de rug. Hierdoor krijgen mensen met de smalle beurs toch de kans krijgen om mee te doen. Dan is het nog steeds geen vetpot, maar het kan financieel wel even lucht geven.

Gemeenten krijgen minder geld. Armoede-regelingen komen daarom onder druk te staan. Drie van de vier gemeenten hebben daarom de laatste vier jaar bezuinigd om sociaal beleid. Maar en kwart van de gemeenten hebben juist meer er voor uit getrokken. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart kan dus grote gevolgen hebben voor de mensen met de smalle beurs. Een vergelijking van het armoederegelingen in Breda, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Helmond blijkt laat zien dat er forse verschillen zijn. Als je pech hebt dat je zonder baan zit of werkt en maar net boven het minimum uit komt kan je geluk hebben dat je in een stad woont met een gemeentebestuur die oog heeft voor mensen met de smalle beurs. In Breda en Helmond hebben ze dat een stuk minder dan in Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. In die laatste drie steden zijn de armoederegeling een stuk beter. Het maakt dus uit welke politieke partijen er vertegenwoordigd zijn in je stadsbestuur.

Zo heeft Breda, waar de PvdA ontbreekt in het college, de afgelopen vier jaar flink gekort op individuele armoede regelingen voor volwassenen en ouderen. In Breda krijgen mensen die lang onder of op het minimum zitten een bijna de helft van mensen in vergelijkbare situatie in Den Bosch of Eindhoven. Het gevolg is dat ze steeds vaker thuis moeten blijven omdat het geld ontbreekt om bv mee te doen aan een uitje van de ouderenbond. En in Helmond, ook een bestuur zonder PvdA-wethouder, is er geen regeling voor kinderen die opgroeien in een arm gezin. Ze kunnen daarom vaak niet mee doen aan sportclubs, schoolreisjes of muziekles. In Eindhoven, Tilburg en Den Bosch, allemaal steden met PvdA-wethouders, krijgen kinderen zo’n ondersteuning wel. Bovendien krijgen ook ouderen in deze steden een bijdrage om maatschappelijk mee te kunnen blijven doen.

Natuurlijk is het vinden van werk de beste manier om uit de armoede te raken. Maar we hebben in Nederland ook mensen met een baan of ZZP-ers die minder of net iets meer dan het minimum verdienen. En dan is het zeker als er een paar kinderen in je gezin opgroeien nog steeds erg krap.

In veel steden stoppen de armoederegelingen als je werk krijgt. In Tilburg en Eindhoven zijn de inkomensgrenzen voor deze regelingen zo gelegd dat als je een baan vindt en 30 of 20% meer verdient als het minimum je nog steeds van deze regelingen gebruik kan maken. Op die manier loont het om aan het werk te komen. En in Eindhoven kunnen mensen die minder verdienen dan 120% van het minimum gratis met de bus.

Ook na 19 maart willen wij, als lijsttrekkers van de PvdA in Helmond, Eindhoven, Tilburg, Breda, en Den Bosch, mensen die krap bij kas zitten een steuntje in de rug geven. Kinderen die opgroeien in armoede willen we ook de mogelijkheid geven om mee te doen, op school maar ook op een sportclub. En met een collectieve ziektekostenverzekering willen we dat chronische zieken zich betaalbaar kunnen verzekeren en een tegemoetkoming krijgen voor het eigen risico.

De laatste vier jaar hebben we laten zien dat dit geen loze belofte is. In de steden met PvdA wethouders waren ondanks de bezuinigen die regelingen een stuk beter dan in Brabantse steden zonder PvdA-wethouders.

Mohammed Chamim – PvdA Helmond
Yasin Torunoglu – PvdA Eindhoven
Auke Blaauwbroek – PvdA Tilburg
Miriam Haagh – PvdA Breda
Jeroen Weyers – PvdA Den Bosch

Vergelijking armoederegelingen in Brabant

BredaHelmondTilburg (2014)Den Bosch (zomer 2013)Eindhoven (2014)
Individuele bijzondere bijstandJa
100% minimum
Wel eerst lenen
JaJa
Geen vaste inkomensgrens.
Wel vermogensgrens
Ja
<110% minimum
Ja
<120% minimum en daarboven 1/3 zelf betalen van extra kosten
Meedoenregeling of andere categorale regelingenJa
<100% minimum
Schoolstarterspakket
150 euro per jaar voor vergoeding schoolkosten
NeeJa
Tot 130% minimum
100 euro per persoon voor sportieve en culturele activiteiten
Ouderen, chronische zieken en gehandicapten
– €175 alleenstaanden
– €250 meerpersoonshuishouden
Ja,
<120% minimum
0-4 jaar 186 euro per kind
4-12 jaar 254 euro per kind
12-18 jaar 483 euro per kind
18-65 jaar 161 euro per persoon
65 jaar en ouder
KortingsregelingBredapas
<110% minimum
Allerlei kortingen op sportclubs, cultuur etcSinds 2010 is budget gehalveerd en dus stuk soberder als in periode voor 2010
NeeJa
-Tjippas: een keer per week gratis zwemmen 4-18 jaar en korting schaatsen. Kinderen 0-4 zwemmen gratis
– bijdrage diploma zwemmen
Zie bijzondere bijstandJa,
– bijdrage diploma zwemmen
– korting zwemmen en schaatsen
Langdurigheidstoeslag
Financiële als je meer jaren achter elkaar laag inkomen of uitkering hebt
Ja
<110% minimum Minimaal 3 jaar laag inkomen, geen vermogen en geen uitzicht op inkomensverbetering. Hoogte €250 per huishouden Seniorentoeslag als > 3 jaar aaneengelosten <110% minimum
Hoogte 250 euro
Ja
<100% minimum -5 jaar onafgebroken laag inkomen ->27 jaar of arbeidsongeschikt
Hoogte
Alleenstaande: € 346
Alleenstaande ouders €442
Gehuwde/samenwonenden €492
Ja
<110% minimum >21 jaar
Meer dan 5 jaar laag inkomenHoogte
Alleenstaande € 370
Alleenstaande ouder €476
Gehuwden € 529
Ja
110% minimum
Meer dan 3 jaar laag inkomen
Tussen 21 en 65 jaar
Hoogte
– €342 alleenstaande
– €436 alleenstaande ouder
– €486 gehuwden
Ja
<100% minimum
Meer dan 5 jaar, laag inkomen
Tussen 23 en 65 jaar
Hoogte
Alleenstaande €490
Alleenstaande ouder €592
Gehuwden of samenwonenden €646
Collectieve ziektekostenregelingMogelijkheid voor collectieve basis en aanvullende verzekering plus kortingJaJa, tot 110% minimumJa, tot 130% minimumJa, tot 130% minimum mag je deelnemen
Aanvullende korting tot 110%
Ja, tot 120% minimum inkomen
Gratis OVNeeNee,
Wel collectief ouderenvervoer dat afgebouwd wordt
Budget 50.000 euro
Ja voor kinderen tot 4 jaar en half geld tot 11 jaar
Regeling van busvervoerder.
NeeGratis OV voor minima (tot 120% minimum)
Kwijtschelding belasting
(landelijke wetgeving beperkt hier groep die in aanmerking komt)
JaJa, ook voor zzp-ersJaJaJa, ook ZZP-ers (maar beperkt)
Steun aan stichtingenSteun voor stichting leergeld en jeudcultuurfonds en jeugdsportfonds-Stichting leergeld:
– voedselbank
– jeugdsportfonds (jibb)
– stichting leergeld en jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds
– voedselbank
– tilburgs ondersteuningsfonds
-Stichting leergeld
stichting
-jeugdsportfonds en stichting jeugdcultuurfonds
-stichting weekje weg (20 gezinnen per jaar weekje weg)
voedselbank
– stichting leergeld
– stichting jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds
– noodfonds
– allerlei stichtingen
Overige– strenge ontmoedigingsbeleid bij aanvraag– maaltijdvoorziening €80.500 (90 cent per inwoner)– Tilburg subsidieert stichting die mensen actief wijst op deze regelingen– woonkostenregeling-Gratis Big Bag (voor afvoer grof vuil)
– bijdrage woon-werk voor werkende armen (120% minimum)
– gebruik regelingen is x% doelgroep