25 februari 2014

Antonio Nunes da Silva

Mijn naam is António Nunes da Silva, Sociaal –Democraat, Links van het Midden. Principieel, Integer en Dienstbaar.

Tegen het Eigen Belang en de Hebzuchtigheid. Het Algemeen Belang boven alles.

Geen persoonlijke ambities. Wel politieke ambities, zoals:

  • Verzet tegen het ongeremde kapitalisme dat de levensomstandigheden van grote groepen van de bevolking aantast.
  • Daadwerkelijk werken aan het herstellen van Sociale Volkshuisvestiging in Helmond.
  • Jongeren in Helmond hebben recht op betaalde arbeid en op faciliteiten voor Herscholen, Omscholen  en Bijscholen.
  • Recht doen aan de positie van de Ouderen in Helmond. Met in het bijzonder het herstellen van kwaliteit van het uitvoerende werk bij de Zorginstellingen.
  • Verbeteren van de leefbaarheid in Helmond, met in het bijzonder aandacht voor veiligheid en het voorkomen  van alle soorten van  overlast in de Helmondse wijken.

Lees meer over Antonio