17 september 2012

Bedankt voor je stem!

 

 

De Partij van de Arbeid heeft een prachtig resultaat geboekt. Wij bedanken onze kiezers voor het in ons gestelde vertrouwen. Ook feliciteren we de VVD, D66 en 50+ met het behaalde resultaat. Ons land verdient op basis van de uitslag een andere weg uit de crisis, een sterker en socialer Nederland. De opdracht aan alle partijen is om die boodschap van de kiezers vorm te geven in een stabiele coalitie. Een coalitie die een ander beleid zal voeren dan de afgelopen jaren.

Ook willen we jullie bedanken voor de fantastische campagne die we met elkaar gevoerd hebben. Een campagne van deze omvang, met zoveel actieve vrijwilligers, daar kijken wij met trots op terug. De steun, de motivatie en het vertrouwen die we bij al die duizenden partijgenoten de afgelopen maanden gevoeld hebben, was meer dan hartverwarmend. Daarvoor past een groot woord van dank.

Op 13 sept begon de echte klus: werken aan een eerlijke weg uit de crisis. Aan een sterker en socialer Nederland.

Hartelijke groeten,

Diederik Samsom
Hans Spekman

 

 

Lees hier de speech van Diederik Samsom die hij eerder op 12 sept. jl uitsprak na het uitkomen van de exitpolls.

 

Dames en heren,

Vier weken geleden hadden weinigen verwacht dat wij hier vanavond zo zouden staan, maar hier staan we! Ik ben overweldigd door uw massale steun en vervuld van grote dankbaarheid voor uw enorme vertrouwen. Uit het diepst van mijn hart zeg ik u daarom: dank u wel.

Velen hielden het voor onmogelijk.

Velen geloofden niet dat Nederland in zo korte tijd zou terugkeren naar een politiek die mensen niet naar de mond praat, maar eerlijk vertelt dat moeilijke tijden lastige keuzes vergen.

Velen hadden niet verwacht dat optimisme zo snel in de plaats zou kunnen komen van de somberheid van de afgelopen twee jaar.

Velen waren bang dat in deze tijden eigenbelang zou prevaleren boven samen sterker worden.

Tegen al diegenen zeg ik: vanavond zie je dat het wel kan.

Vanavond zie je dat het wel kan. Dit is wat saamhorigheid, vastberadenheid, optimisme en zelfvertrouwen tot stand kunnen brengen.

Maandenlang maakten wij plannen om Nederland sterker en socialer uit de crisis te halen.

Maandenlang voerden wij honderdduizenden gesprekken op straat, samen met tienduizenden vrijwilligers, waardoor het verhaal van de PvdA het verhaal werd van miljoenen Nederlanders.

Maandenlang vroegen we mensen op straat, aan de deur en op internet om met ons mee te doen en vanavond ziet u het resultaat.

Dit is niet mijn winst.

Dit is jullie winst zeg ik tegen al die vrijwilligers die de straat op gingen. Met 35 graden of met stortregen, jullie stonden er. Met rozen en folders, maar vooral met een luisterend oor. Jullie waren er altijd. In jullie eigen vrije tijd, ’s avonds en in het weekend. Niet omdat je de verkiezingen wilde winnen, ook niet voor mij, maar om Nederland sterker en socialer te maken. Ik ben jullie grote dank verschuldigd, jullie waren geweldig!

En dit is jullie winst zeg ik tegen mijn campagneleider Hans Spekman, tegen het campagneteam en tegen mijn geweldige team-Samsom: Saar, Simon, Hayte, Lianne, deze campagne had geen succes kunnen zijn zonder jullie.

En… Dit is uw winst zeg ik tegen al die Nederlanders die vandaag in het stemhokje besloten met ons mee te doen. Al die Nederlanders die net als ik willen dat dit land zijn kracht, zijn onderlinge verbondenheid en zijn optimisme weer terugkrijgt. Deze uitslag laat zien wat Nederland kan. Als we er samen de schouders onder zetten.

Dit is uw winst.

En ik feliciteer ook de andere winnaars van vandaag. Uiteraard de VVD met hun goede resultaat, D66 en de nieuwe partij in de Tweede Kamer, 50plus. Ik zie ernaar uit om ook de komende jaren met deze partijen samen te werken.

En dat geldt natuurlijk ook voor de andere partijen die weliswaar niet gewonnen hebben, maar nog altijd kunnen rekenen op het vertrouwen van honderdduizenden Nederlanders. Of dat nu met elkaar is in een kabinet of tegenover elkaar in de Kamer, wij zijn het aan al die kiezers verplicht elkaar de hand te reiken, onze verschillen te overbruggen en samen te werken voor een sterker en socialer Nederland. Dit land vraagt de komende vijf jaar geen polarisatie, maar verbondenheid. Geen verdeeldheid, maar eenheid.

Los van de vraag wie de grootste partij wordt vanavond, want die vraag is nog niet beantwoord. Nederland heeft nu zo snel mogelijk een stabiel kabinet nodig. De PvdA is bereid daaraan mee te werken, zo lang de uitslag van vanavond maar vertaald wordt in de plannen van een nieuw kabinet. Dat kan dus niet door op de weg van de afgelopen twee jaar door te gaan, de coalitie met de PVV is zijn meerderheid kwijt. Mijn inzet zal zijn om Nederland sterker en socialer uit de crisis te laten komen.

Vanavond vieren we een prachtig resultaat. Maar vanavond is geen eindstation. Het is niet het einde van een korte campagne, het is het begin van een lange.

Het wordt niet makkelijk. Maar ik kan u dit beloven. Ik zal u altijd eerlijk vertellen welke lastige dilemma’s op ons bord liggen. En ik zal altijd trouw blijven aan mijn kompas: eerlijk delen en vooruitgang mogelijk maken. Ons kompas blijft koersen op een sterker en socialer Nederland. Met onze idealen, onze overtuigingskracht, onze ideeën gaan we daar vanaf morgen elke dag aan werken. Ik zal er elke dag voor u zijn.

Dank u wel.