28 januari 2014

Berkendonk en Helmond Sport als testcase

De Stemwijzer staat al online en ik heb de stemwijzer om iets over twaalf op 31 januari 2010 meteen ingevuld. Dat ik bij de PVDA uitkwam was niet verrassend, ook al heb ik een genuanceerder standpunt over het Speelhuis, Archief en Ruwe Putten maar toch kwam ik uit bij de PVDA . Op de voet gevolgd door SP,HH en Groen Links, wat mij betreft een leuk nieuw college!

Dan de middenmoot opzienbarend aangevoerd door Trots op Nederland en dan pas CDA; Helmond Actief en VVD. En waar heb ik volgens deze stemwijzer inhoudelijk zo goed als niets mee, in volgorde van afdaling: Helmondse Belangen; SDOH en toch wel enigszins  verbijsterend onderaan: D66!

Dus als de kiezer het echt mogelijk gaat maken op 3 maart dat D66 en SDOH de PVDA gaan vervangen dan kun je met recht spreken van een ruk naar rechts!!!

En waar zit die ruk naar rechts vooral in? Juist: Berkendonk niet meer gratis ,voorgestaan door SDOH en D66 en HA,HB en VVD hebben hier geen van beide. Dus een half hek! De andere partijen zijn voor gratis zonder voorbehoud! Daar zullen we die partijen aan houden, wethouder Stienen heeft zich bijvoorbeeld eerder anders uitgelaten.

Vervolgens Helmond Sport, wederom alleen SDOH en D66 zeggen nu al gemeenschapsgeld in HS te willen pompen en Trots op Nederland; HA; HB en de VVD hebben hier geen van beide, dus die laten het niet erg helder open. De andere partijen zijn tegen, óók het CDA waarvan akte.

Jammer dat er geen stelling is over het toekomstige stadion  van HS, Berkendonk of toch maar gewoon nieuwbouw op de Braak?

Anders gevraagd: Wat kan het snelst gerealiseerd worden, wat geeft de meeste mogelijkheden op bedrijfsmatig gebied en waar zit de historische aanhang, die nu massaal komt?

Juist, de Braak, en niet Berkendonk de fopspeen die na de verkiezingen een zeepbel blijkt te zijn. Het ergste is dat veel politieke partijen dat al weten maar niet voor de verkiezingen willen zeggen.

Na de verkiezingen krijgt het bestuur van HS de schuld als een stadion op Berkendonk niet door kan gaan: hadden ze maar geld op tafel moeten leggen.

Lodewijk den Breejen