28 januari 2014

Bestuurlijk samenwerken of stadsprovincie

Burgemeester Jacobs lijkt er een grote broer bij te hebben. Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven pakt uit in het Eindhovens Dagblad. Stedelijke autoriteit Eindhoven lees ik. Waar burgemeester Jacobs nog zegt dat er slechts informele gesprekken zijn stapt van Gijzel met groter passen op zijn doel af.

Wat is er aan de hand? Ik weet het niet want er is nog niets besproken toch? Niet officieel tenminste. Als PvdA raadslid in Helmond met economie in mijn portefeuille heb ik nog niets van een discussie gemerkt.

Maar duidelijk is me wel dat de laatste 2 jaren volop gewerkt wordt aan het versterken van onze regio. Goede zaak we scoren immers goed en zijn zelfs een Brainport regio.

Er wordt volop samengewerkt binnen de regio, er zijn veel programma’s en er is geld voor vrijgemaakt. Mij persoonlijk gaat het te ver om dit te formaliseren en een nieuwe bestuurslaag te vormen. Woningbouw centraal regelen akkoord, maar dat gebeurt al voor een belangrijk deel. Bedrijventerreinen samen herinrichten en capaciteit op elkaar afstemmen. Dat zou goed zijn. Maar moet hiervoor een nieuw A-team opgericht worden (een Brainport team hebben we al)? Ik vind van niet.

Waar we langzaam de slag naar duurzaamheid moeten maken, op het gebied van natuur en milieu, bij het benutten van bedrijventerrein en duurzaam bouwen vrees ik dat de economische motor in het A-team vol gas zal geven en de uitstoot voor lief zal nemen, de democratische controleerbaarheid ten spijt. En laat dit nu juist taken van de provincie zijn.

Wat er zeker moet gebeuren dat ons netwerk naar de landelijke beslissers sterker wordt. Daartoe moeten we ons goed organiseren. Maar een opmaat naar de stadsprovincie is me een brug te ver.

Peter van Stiphout

Peter van Stiphout