28 januari 2014

Bezuinigen

Op 11 november a.s. zal de gemeenteraad de begroting vaststellen met ongetwijfeld enkele wijzigingen ten opzichte van het nu ingediende concept. Dat er pijnlijke maatregelen moeten worden getroffen is buiten kijf. Gezien de financiële toestand waarin ons land (of eigenlijk de wereld) in verkeerd, zullen we moeten bezuinigen.

Helmond zal daar echt niet aan ontkomen.

Een voorzetje is al gegeven. Het college maakte al bekend dat de financiering van de bibliotheek anders zal moeten, minder dus. Het overeind houden van de filialen staat op de tocht. Lezers vanaf 12 jaar moeten gebruik gaan maken van vernieuwde bibliotheek in het centrum van onze stad. Voor lezers onder de 12 jaar wordt een oplossing gezocht.

Wat gaat dat betekenen? De filialen zullen moeten sluiten. Voor veel lezers uit Dierdonk die gebruik maken van de bib in de Bus zal dat een tegenvaller zijn. Even naar de bib gecombineerd met het doen van boodschappen is er dan niet meer bij. Toch zal voor de meeste Dierdonkers het geen onoverkomelijk probleem zijn om naar de Watermolenwal te gaan. Dat wordt het wel voor de oudere en minder mobiele mensen die in de buurt wonen van een huidig bibliotheekfiliaal. Maar het meest bezorgd ben ik over de jonge lezers.

Onlangs was het de week van de laaggeletterdheid. Daarin werd aandacht gevestigd op de zeer grote groep van mensen in Nederland, anderhalf miljoen mensen, die problemen heeft met lezen en schrijven. In deze groep zowel ouderen als jongeren, allochtonen als autochtonen, meer als minder gefortuneerden, meer als minder geschoolden. Het is verbazingwekkend dat mensen van wie je het vanwege opleiding, werk of inkomen nooit zou verwachten soms maar zeer slecht in staat zijn een tekst te schrijven of te lezen. Bijna onvoorstelbaar dat in ons schoolsysteem er toch nog steeds mensen buiten de boot vallen als het gaat om het onder de knie krijgen van lezen en schrijven. Maar het gebeurt! Trainen en het op peil houden van vaardigheden is ook op het gebied van lezen en schrijven een voorwaarde om te kunnen presteren. Hierbij kan de bibliotheek een heel belangrijke rol spelen. Boeken aanbieden op het juiste (lees)niveau en met een op de interesse van de lezer toegesneden inhoud is core-business van de bibliotheek. Met name voor jonge kinderen.

Zo kan lezen leuk blijven en kan de lezer trainen. Los nog van de verrijking die het lezen van boeken brengt: kennis, ontspanning, spiritualiteit, ontwikkeling.

Het sluiten van bibliotheekfilialen kan betekenen dat er minder subsidie verstrekt hoeft te worden; een bezuiniging dus. Maar een dergelijke bezuiniging mag niet gebeuren als niet gewaarborgd kan worden dat mensen die gebruik willen maken van de bib dat niet meer kunnen. Daarvoor is het inzetten van een bibliotheekbus die langs scholen gaat niet genoeg. De aan te bieden alternatieven voor het sluiten van filialen zullen meer dan dat moeten behelzen. Ik wens het bibliotheekbestuur daarvoor veel wijsheid en overredingskracht. De PvdA-fractie staat achter de bibliotheekgebruikers en zal de plannen niet beoordelen op de te behalen bezuiniging maar op de geboden oplossing om de bezuiniging op te vangen.

Mirjam van der Pijl

PvdA gemeenteraadsfractie Helmond

Ockenburghpark 3

tel: 770129

Email: mirjamvanderpijl@chello.nl