26 juni 2014

Brandbrief Stichting Vluchteling als Naaste

Betreft: vragen n.a.v. brandbrief Stichting Vluchteling als Naaste

Geacht College,

De PvdA fractie is erg geschrokken van de brandbrief van St. VaN. We vrezen dat door de financiële nood bij de stichting veel asielzoekers op straat komen te staan. In geval van wegvallen van deze stichting dreigt die kwetsbare Helmondse groep zonder begeleiding, zonder onderdak en zonder enige vorm van levensonderhoud te komen staan.

Wij vinden dat het stadsbestuur verantwoordelijkheid heeft en moet blijven dragen voor deze mensen. De PvdA heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Hoe lang lopen er al gesprekken met St. VaN en wat maakt dat de onderhandelingen niet willen vlotten?
  2. Is het college het met ons eens dat een dergelijke voorziening voor Helmond noodzakelijk is, m.a.w.: is de insteek van college continuering van deze stichting en haar werkzaamheden?
  3. Is het college het met ons eens dat, gezien de grotere instroom van vluchtelingen op dit moment in Nederland, te verwachten is dat in de toekomst vaker behoefte zal zijn aan het opvangen en begeleiden bij terugkeer naar het land van herkomst van uitgeprocedeerde asielzoekers?
  4. Is het college het met ons eens dat het zowel niet in het belang van de stad als van de betrokkenen zelf is als deze mensen op straat gaan zwerven?

Deze problematiek vraagt om snel handelen en wij dringen erop aan dat het college dit dossier urgent behandeld. Wij vragen het college creatief te zijn in het bedenken van (financiële) oplossingen zodat de vele vrijwilligers hun onmisbare werk voor deze kwetsbare groep mensen kunnen voortzetten.

Namens de fractie van de PvdA,

Mohammed Chahim en Mirjam van der Pijl