5 juni 2012

Brief Speelhuis kaartjes OLV kerk

 

Helmond, 4 juni 2012

 

Geacht college,

 

De nieuwsbrief van Het Speelhuis van 1 juni jl. had als kop:  “De kogel is door de kerk” ….

Er werd in het daarop volgende schrijven gesuggereerd dat de keuze voor de OLV-kerk definitief

zou zijn .

De fractie van de PvdA heeft zich hierover zeer verbaasd.

In de raadsvergadering van 29 mei 2012 is een aangepast voorstel aangenomen waaraan op ons initiatief nadrukkelijk was toegevoegd dat de keuze voor de OLV- kerk  in principe was zodat het college de mogelijkheid heeft de onderhandelingen met verzekeringsmaatschappij en bisdom te continueren. Pas nadat de financiële dekking goed in beeld is kan de raad een  definitieve keuze maken voor de OLV-kerk . Dit neemt dus niet weg dat een principeakkoord altijd omkeerbaar is.

Het hele proces heeft al diverse keren een onvoldoende gekregen voor de wijze van communiceren. Wij vragen ons af hoe in dit geval de communicatie met het Speelhuis is geweest. Is hen verteld dat de keuze definitief is, is slechts deze suggestie gewekt, hebben zij dit verkeerd begrepen of is er iets anders aan de hand?

Kortom: hoe kan het dat het Speelhuis haar bezoekers kaartjes aanbied voor de locatie OLV-kerk?

Wij verwachten op zeer korte termijn, voor donderdag a.s., een antwoord i.v.m. het van start gaan van de kaartverkoop van het Speelhuis op die dag.

 

Namens de fractie van de PvdA Helmond:

Jos Boetzkes en Mirjam van der Pijl

 

.