28 januari 2014

ChristenUnie: DVD

De campagnes voor de nieuw te kiezen Tweede Kamer en het daaruit af te leiden Kabinet zijn in volle gang. Het lijkt te gaan om een tweestrijd tussen Balkenende en Cohen, of komt ook Rutte nog in beeld op 9 juni?
Maar het gaat natuurlijk vooral om de inhoud.

Daarbij valt op dat de ChristenUnie best dicht aansluit bij de standpunten van de PVDA, met uitzondering van de invulling van het begrip vrijheid, bij de PVDA ligt de nadruk op emancipatie, bij de ChristenUnie staat veel sterker voorop de godsdienstvrijheid en verder leggen ze veel nadruk op de vrijheid om zelf je leven te mogen inrichten in de maatschappij, ook als minderheid.

Daarmede heb ik de V al beschreven, de eerste D staat voor dienstbaarheid, in de politiek wordt je geacht je dienstbaar naar de samenleving op te stellen en de tweede D staat voor duurzaamheid, de heelheid van Gods schepping moet steeds bevorderd worden. Het milieubeleid sluit net als de economische paragraaf best goed aan bij de progressieve partijen.

In een progressief kabinet onder Cohen is de ChristenUnie zeker niet kansloos als deelnemer, maar eerst is het woord aan de kiezer en als de tekenen niet bedriegen staat de ChristenUnie op winst.
Het is ook best interessant om te zien hoeveel stemmen de ChristenUnie in Helmond haalt, zeker ook omdat deze fractie niet in de Helmondse gemeenteraad zit, ook nergens in de regiogemeenten.

Lodewijk den Breejen