Concept-kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen 2018

24 november 2017

Het bestuur van onze afdeling heeft het bovenste deel van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in concept vastgesteld. De leden van onze afdeling zijn hierover op 24 november per mail geïnformeerd. Hieronder treft u het persbericht hierover aan, waarin ook informatie over de verdere procedurele voortgang is opgenomen:

Het thema van onze lijst is: PvdA Helmond: voortbouwen op sterke basis én vernieuwen    

Mohammed Chahim is beoogd lijsttrekker van de Helmondse PvdA tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Chahim was in 2014 ook lijsttrekker en zit sinds 2006 in de gemeenteraad, momenteel als fractievoorzitter van de PvdA-fractie.

Met Nathalie Peijs op de tweede plek van de concept-lijst kiest de PvdA voor vernieuwing. Nathalie Peijs is zelfstandig adviseur en manager en was tot met 2017 jarenlang, op het sociaal domein, werkzaam bij de gemeente Helmond.

Op de plekken drie tot en met vijf staan het ervaren raadslid Mirjam van der Pijl, die graag voor de derde keer tot raadslid zou worden gekozen en de burgercommissieleden Thom van den Brule (teamleider in de geestelijke gezondheidszorg) en architect Hans de Mare. Daarmee is een groot deel van de huidige fractie die uit vijf leden (3 raadsleden, 2 burgercommissieleden) in de top van de kandidatenlijst terug te vinden. Het vijfde huidige fractielid, Neco Kaygisiz, heeft aangegeven geen nieuwe periode als raadslid te ambiëren.

Ook op de plaatsen zes tot en met acht is er gekozen om ruimte te geven voor nieuwkomers in de politiek. Op plaats zes staat ondernemer Duran Kurumli, op plaats zeven Hassana Kadaoui (werkzaam bij de Rabobank en bestuurslid van wijkraad Centrum) en op plek acht Bregje Kerssemakers, die werkzaam is bij de gemeente Eindhoven. Op plek negen is oud-raadslid Karim Ajouaou terug te vinden en plek tien is gereserveerd voor jongeling Mohamed Beladel.

De concept-kandidatenlijst is opgesteld door een commissie onder leiding van oud-Kamerlid Henk Leenders. Met deze concept-kandidatenlijst kiest de PvdA Helmond voor het behouden van ervaring en het geven van ruimte aan vernieuwing. De ledenvergadering van de PvdA afdeling heeft vooraf nadrukkelijk de wens voor een goede mix tussen ervaren fractieleden en nieuw talent uitgesproken. De concept-kandidatenlijst wordt nog aangevuld met lijstduwers. De leden van de PvdA Helmond stellen de concept-kandidatenlijst vast tijdens de ledenvergadering van 20 december 2017.

Concept-kandidatenlijst PvdA Helmond:

  1. Mohammed Chahim
  2. Nathalie Peijs
  3. Mirjam van der Pijl
  4. Thom van den Brule
  5. Hans de Mare
  6. Duran Kurumli
  7. Hassana Kadaoui
  8. Bregje Kerssemakers
  9. Karim Ajouaou
  10. Mohamed Beladel