20 februari 2013

Daklozenopvang tijdens vorst januari en (deel) februari 2013

 

 

15 februari 2013

Geacht College,

 

Tijdens het vragenuur van dinsdag 4 december jl. heeft wethouder De Leeuw ons geïnformeerd over de winterregeling (vriesregeling) m.b.t.  daklozenopvang in Helmond.  In januari en februari 2013 hebben we te maken gehad met periodes van strenge vorst. We hebben mede naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

 

 

  • Wat was de (gemiddelde) bezetting van de daklozenopvang tijdens deze vorstperiode (januari en (deel) februari)?
  • Hoeveel (nieuwe) bezoekers hebben tijdens de vorstperiode in januari en (deel) februari 2013 gebruik gemaakt van de nachtopvang?
  • Zijn er tijdens de vorstperiode in januari 2013 nog meldingen van overlast geweest (zowel in en rond de daklozenopvang of bij zorginstellingen) met betrekking tot daklozen in Helmond?

 

Met vriendelijke groet,

 

Neco Kaygisiz

Mohammed Chahim

Roy Boermeester

PvdA commissie Samenleving

 

.