28 januari 2014

De bus naar de beste markt

5  juli 2010

Helmond heeft de Beste Markt van Nederland!

Met recht een felicitatie waard. Aan alle marktkooplui, aan de marktmeesters, aan marktkoopman Fons van de Vorst die een betere markt initieerde, Thieu de Wit die de verlenging van de openingstijden en een andere opstelling bepleitte en natuurlijk aan oud PvdA wethouder Seyit Yeden die met verve het plan door alle tegenwind loodste en daardoor de markt maakte tot wat hij nu is. Aan wethouder Yvonne van Mierlo de mooie en schone taak om deze bijzondere klassering vast te houden.

Vanuit de hele regio is er belangstelling voor de Helmondse zaterdagmarkt. Ik snap dat wel.

In mijn vorige column vertelde ik al een nieuwkomer te zijn is deze stad. Mijn eerst bezoek aan de markt deed mij de kin op de borst zakken en de ogen uitpuilen. Wat groot, wat een assortiment en wat een bijzondere voedingsmiddelenmarkt! Om te watertanden!

Helmond heeft na het meest gastvrije ziekenhuis van Nederland binnen een paar weken alweer iets om apetrots op te zijn.

Nog iets om trots op te zijn is de gratis bus op zaterdag. Helaas heeft het college het plan dit gratis vervoer naar de winkels en de weekmarkt in het centrum op te heffen.

Wat een dom plan!

Een eerste evaluatie liet een positief effect zien van de pilot Gratis Openbaar Vervoer op Zaterdag. Onlangs zijn de effecten niet gemeten of geëvalueerd en ondanks het feit dat het College deze pilot een succes noemde besluit ze toch tot stopzetting.

In deze tijd van economische crisis moet de overheid stimuleren dat consumenten met name bij de plaatselijke middenstand hun uitgaven blijven doen. Het gratis busvervoer is daarbij een uitstekend middel dat ook nog eens milieuvriendelijk is, parkeerdruk vermindert, gunstig is voor onze senior-inwoners en heel handig is voor ouders met jonge kinderen.

PvdA, GroenLinks en SP hebben gezamenlijk een initiatiefvoorstel ingediend om dit gratis vervoer op zaterdag de komende vier jaar te behouden. Voor de benodigde financiële dekking hebben ze een oplossing gevonden. A.s. dinsdag (6 juli) wordt dit voorstel in de gemeenteraadsvergadering behandeld. De inwoners van Helmond, de Helmondse economie, de centrumwinkeliers en met name de kooplui van de Beste Markt van Nederland verdienen het dat dit voorstel de steun krijgt van de gehele Raad.

Mirjam van der Pijl,

Ockenburghpark 3

tel: 770129

Email: mirjamvanderpijl@chello.nl

Mirjam schrijft elke 6 weken op www.deweblog.nl een column.