28 januari 2014

De slimste…

U heeft een goede beslissing genomen! Zo’n 15 jaar of korter geleden besloot u in Dierdonk te gaan wonen en daarmee in Helmond te blijven dan wel er naar toe te verhuizen. Nu blijkt u dus in de slimste regio van de wereld te wonen. Wellicht er ook te werken. Misschien hebben we de titel “slimste regio van de wereld” wel mede aan u te danken!

Wie had dat kunnen denken 15 jaar geleden… Helmond behorend tot het slimste deel van de hele wereld… Helmond, het schoolvoorbeeld van waar kerk en fabrikant tezamen het oude adagium: “hou jij ze dom dan hou ik ze arm” lange tijd konden volhouden. Maar juist in deze regio is goed begrepen dat vooruitgang welvaart kan betekenen maar ook dat welvaart vooruitgang is.

Vernieuwing van de stad, het bouwen van Dierdonk en Brandevoort, het heeft Helmond geen windeieren gelegd.

De slimste…. Volgens de jury had het alles te maken met de samenwerking die bedrijven, onderwijs en overheid goed weten te benutten. Vooral ook de samenwerking tussen de bedrijven. Slimme manieren waarop innovaties tot wasdom komen worden meestal gecreëerd doordat op een eindproduct wordt gestuurd. Dit jaar was het thema zorg en daarop is juist heel goed te sturen op een eindproduct. De zorg vraagt om een oplossing voor ondersteuning, verbetering van leven of genezing van mensen. Slimme, technologische oplossingen komen voort uit de samenwerking van verschillende disciplines in “het veld”.  Samenwerking, dat blijkt de kracht. Politieke partijen hebben dus niet voor niets zo vaak het woord “samen” in hun slogans…..

Ik hoop dat ook de (Helmondse) politiek leert dat “samen” niet betekend “zoals wij het willen” maar “het beste dat we er mét elkaar van kunnen maken”. Ik ben er trots op dat onze fractie dat streven hoog in het vaandel heeft. Trots….

De jury die de slimste regio moest kiezen vond dat de mensen uit onze regio veel te weinig trots op hun eigen kennis, kunnen en kracht zijn. Jammer, want we mogen dat dus wel zijn. Trots zijn draagt bij aan gelukkig zijn. Zullen we dan de titel “slimste regio van de wereld” maar fier gaan uitdragen? Ik wens u allen veel geluk!

Mirjam van der Pijl,

Ockenburghpark 3

tel: 770129

Email: mirjamvanderpijl@chello.nl

Column Gazet van Dierdonk juli 2011