9 juni 2012

De uitkomst van de motie Stichting Vluchteling als Naaste


De PvdA heeft bij de behandeling van de Helmondse voorjaarsnota een motie ingediend om de Stichting Vluchteling als Naaste (VAN) te helpen de overgang naar verzelfstandiging te maken. Het gemeentebestuur werd gevraagd  een geldbedrag van € 23.000 en het (blijven) beschikbaar stellen van panden voor woonruimte het komende jaar de Stichting te steunen . Stichting VAN helpt met gemotiveerde en hardwerkende  vrijwilligers uitgeprocedeerde vluchtelingen die om wat voor reden ook (nog) niet naar het land van herkomst kunnen terugkeren aan tijdelijk onderdak en helpt hen bij de te volgen procedures. De motie werd mee-ingediend door GroenLinks, SP en Trots.

Wethouder De Leeuw heeft daarop toegezegd een eenmalige extra bedrag van € 20.000 aan de stichting toe te kennen. Helaas was ze niet voornemens na 1 november nog woonruimte ter beschikking te stellen. Toch was de financiële handreiking voor ons en onze mede-indieners reden om de motie in te trekken. De Stichting VAN, die met een twintigtal vrijwilligers en vluchtelingen aanwezig was op de publieke tribune,  is gelukkig met het geld. Daarmee kan de overbrugging gemaakt  worden naar de fase waarin de bekostiging van de hulp geheel via particulieren en fondsen zal verlopen. Ook zal de stichting op zoek gaan naar andere huisvestingsmogelijkheden .

De PvdA wenst hen hierbij veel succes!

 

.