3 maart 2016

UPDATE over Debat over Oekraine-referendum op 9 maart met tweede-kamerleden

Als aanvulling op onderstaand, al eerder gepubliceerd bericht over het debat op 9 maart kan nu worden aangekondigd dat ook Kees Verhoeven( tweede kamerlid D66) en Adriaan Beenen en Jac Naber (beiden van het Burgercomité EU) aanwezig zullen zijn en in de gelegenheid zullen worden gesteld om hun visie op het associatieverdrag met Oekraïne te geven.

 

Op 6 april zal het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne worden gehouden. Stem ja, zegt PvdA-kamerlid Michiel Servaes, en stem nee, zegt SP-kamerlid Harry van Bommel.

Het raadgevend referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne is een unieke kans voor burgers om zich uit te spreken over een internationaal belangrijk onderwerp. De meerderheid van de Tweede Kamer heeft al aangegeven de uitslag van het referendum te willen volgen. De stem van de burger heeft dus zeker invloed.

Het verdrag met Oekraïne is omstreden. Past het land, en de manier waarop het wordt geregeerd, eigenlijk wel bij Europa? Levert uitbreiding van de samenwerking van Europa met het land vooral voordelen voor de burgers van Europa en het land zelf op, of overheersen de nadelen?

Op 9 maart zullen PvdA-kamerlid Michiel Servaes en SP-kamerlid Harry van Bommel daarover vanaf 20.00 uur in debat gaan.

Eerst zullen zij beiden hun eigen visie op het associatieakkoord geven, en daarna zullen zij in debat gaan over de volgende drie stellingen:

  1. Het associatie akkoord zal voor de Oekraïne positieve economische gevolgen hebben?
  2. Het akkoord is goed voor Europese bedrijven maar slecht voor burgers hier en daar.
  3. Door het akkoord zal de corruptie de EU binnendringen.

U bent van harte uitgenodigd om dit debat in de Cacaofabriek bij te wonen. Inloop is vanaf 19.30 uur.