28 januari 2014

Derde en laatste lijsttrekkersdebat

Drie keer hebben Johan, John en ik met elkaar gedebatteerd deze week. Met als inzet het lijsttrekkerschap bij de komende Statenverkiezingen.

Het laatste debat werd bijgewoond door zo’n 25-30 mensen en vond vandaag plaats in ons ‘thuishonk’ Boerke Mutsaers. Drie debatten, die alle drie hun eigen sfeer en onderwerpen hadden. Leuk. Vandaag was Arjan Pronk onze debatleider en hij deed dat met een prikkelende, originele en scherpe aanpak. Na een kort interview met Arjan, mochten we alle drie gaan canvassen. We kregen 2 minuten om, zogenaamd, bij iemand aan te bellen, een hand te schudden en een stem voor de PvdA binnen te halen. Een uitdaging! Ik ben begonnen met het vragen naar de situatie in de buurt en de problemen waar de persoon tegenaan loopt. Zo kan ik aansluiten bij zijn belevingswereld en van daaruit praten over wat de PvdA kan betekenen. Vervolgens kwamen er veel vragen uit de zaal. Over de campagne, over fractiediscipline, over de jeugd enz. Als laatste grote onderdeel kregen we een aantal thema’s voorgelegd door Arjan, waarbij we een thema mochten kiezen om verder over te praten. Ik heb voor duurzame ontwikkeling gekozen, omdat mijns inziens (bijna) alles daar onder valt. Duurzaamheid gaat over het goed achterlaten van Brabant voor de generaties na ons. Andere thema’s die aan bod kwamen waren werkgelegenheid en gezondheid/veiligheid.

Aan het eind van de bijeenkomst mochten we ons nog een keer in één minuut ‘verkopen’. Daarbij heb ik mijn beeld van een Brabant geschetst waarin iedereen zich thuisvoelt en waar het goed leven, wonen en werken is. Concreet: een kind met problemen krijgt de zorg die ze nodig heeft, een mooi en gezond buitengebied dat bereikbaar is. Duurzaam openbaar vervoer dat voorzieningen bereikbaar maakt, innovatieve bedrijven met werk op alle niveaus – ook voor ambachtsmensen en lager geschoolden. En tot slot een provincie waarin duurzame energie wordt ontwikkeld én ingezet. Door subsidies op zonne-panelen, de aanleg van accu-oplaadpunten en energie wordt bespaard door bijvoorbeeld oudere huizen goed te isoleren.

Om dit te bereiken is er een grote sociale PvdA nodig. Daarvoor is een lijsttrekker nodig die mensen aan zich bindt. En dat kan ik. Ik ben sociaal, verbindend, positief en daadkrachtig. Als u voor mij kiest, kiest u niet alleen voor de inhoud, maar ook voor een stijl. Tijdens de verkiezingen, maar ook daarna. Ik zet in op het proces, op het bouwen van een team, waarin iedereen zijn (inhoudelijke) kwaliteiten kan spelen. Op een zichtbare PvdA, die een bindende rol speelt in Brabant.

Na drie debatten is het woord nu aan de kiezer. Komende week kunnen de PvdA leden gaan stemmen en op zaterdag 6 november zal de uitslag bekend worden gemaakt. Natuurlijk, word je op de hoogte gehouden via mijn weblog.

Annegien Wijnands

www.annegienwijnands.nl