21 december 2012

Duidelijkheid over een eventueel stadion voor Helmond Sport op Berkendonk??

 

 

Helmond, 18-12-12

 

 

Aan:  Burgemeester en wethouders.

 

 

 

Geachte college,

 

Reeds vele malen is het onderwerp Helmond Sport met een eventueel stadion op Berkendonk aan de orde geweest. Daarbij is ook iedere keer gevraagd naar een einddatum waarop het college de knoop door zou hakken om hiermee wel of niet in zee te gaan met Helmond Sport.

De laatste toezegging bij monde van wethouder Stienen was dat per 1 december j.l. duidelijk verschaft zou worden.

Tot op heden hebben wij (nog) niets mogen vernemen.

 

Wij willen u dan ook vragen ons per ommegaande een antwoord te verschaffen op de volgende vragen:

–          Is de knoop doorgehakt, ofwel: is er een overeenkomst bereikt tussen Helmond Sport en de gemeente over de bouw van een nieuw voetbalstadion op Berkendonk?

–          Zo ja, hoe ziet deze overeenkomst eruit en wat betekent dit voor de gemeente? Kan de raad deze plannen spoedig tegemoet zien, voorzien van een toelichting van het college?

–          Zo nee, waarom niet? Waar zitten de problemen om tot overeenstemming te komen?

–          Gaat het college inderdaad een punt zetten achter de discussie over een nieuw stadion, zoals toegezegd bij de laatste begrotingsbehandeling? Zo ja, wat betekent dat voor het huidige stadion op sportpark De Braak?

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Jos Boetzkes                                                 Erik de Vries

Namens de PvdA-fractie                             Namens de SP-fractie

 

.