28 januari 2014

Een ander Nederland

Binnenkort mag u weer naar de stembus. Op 2 maart worden de nieuwe leden gekozen voor de Provinciale Staten. Menigeen denkt dan: wat heb ik daar nou mee, laat maar….
Toch zijn deze verkiezingen van belang, dit keer zelfs meer dan ooit. Voor één stem kunt u deze keer 2x een eerlijker Brabant krijgen. Via de 1ste Kamer en via PS. Dus 2 voor de prijs van 1! Via uw stem op een Brabantse PS kandidaat kiest u ook voor leden van de 1ste Kamer.

De PvdA Brabant biedt u een actieve overheid die zorgt voor werk voor iedereen en die goed zorgt voor onze Brabantse natuur en cultuur. De provincie investeert 60 miljoen in zo’n 20 projecten in Helmond, o.a. de cacaofabriek en de foodtechnologiecampus. De PvdA wil dat de provincie actief beleid voert op die ontwikkeling en op het versterken van de Brabantse steden. In overleg met gemeente en bewoners kiest de PvdA voor de meest optimale oplossing inzake de N279. De PvdA kiest voor een gezond buitengebied zonder nieuwe megastallen.
Het kabinetsbeleid met bezuinigingen op het gebied van zorg, natuur, cultuur, onderwijs en regionale economie komt ook keihard in Brabant terecht. Een linkse meerderheid in de 1ste Kamer kan hier een dam tegen op werpen. Als u nooit eerder uw stem gaf aan een de PvdA is het deze keer toch zeer het overwegen waard als u graag wilt dat de partij waar u eerder voor koos een andere koers gaat varen! Ontevreden over de samenwerking met de PVV (CDA), de uitzending naar Kunduz (GL, D66, CU)? Was u het eens met de schreeuw om cultuur, de studenten- of zelfs professorenbijeenkomsten in Den Haag? Ergert u zich ook aan de kortingen op de gezondheidszorg, maakt u zich zorgen over hoe het verder moet met natuurbehoud, bent u het ook niet eens met de uitsluiting van vele jonge mensen met een handicap?
Op 1 februari organiseert het vrouwennetwerk van PvdA Helmond e.o. en PvdA Geldrop/Mierlo een informatieavond over jonggehandicapt zijn onder de noemer:

Jonggehandicapt, geef onze jongeren de ruimte

Van alle 18-jarigen in Nederland belandt 1 op de 21 in de Wajong, De meesten worden al op hun 17e volledig arbeidsongeschikt verklaard. Slechts een kwart van de Wajong-gerechtigden heeft een baan. De PvdA vindt dat uit sociaal oogpunt onaanvaardbaar. De PvdA heeft een aantal oplossingen. Kom ze aanhoren en bediscussiëren op:
1 februari in De Fonkel, Prins Karelstraat 131 5701 VL Helmond. De zaal is vanaf 19.30 uur open. Sprekers:

  • Annegien Wijnands, lijsttrekker namens de PvdA voor de Provinciale Staten,
  • Willemijn Dekker, visueel gehandicapt en daarmee ervaringsdeskundige. Zij vertelt over haar praktijkervaringenen hoe zij zelf het initiatief nam om werk te zoeken en hoe zij verstrikt raakte in de regelgeving,
  • Patricia Mers, ervaringsdeskundige en hulpverlener autismespectrumstoornissen. Zij biedt professionele ondersteuning aan kinderen en volwassen,
  • Antoinette Knoet, Voorzitter ROC Ter AA in Helmond, voorzitter Helmond Sport en kandidaat (nr 3) Provinciale Staten voor de PvdA. Zij geeft haar visie op het omgaan in het onderwijs met jonggehandicapten en hoe deze jongeren hun kansen tot volwaardige participatie waar kunnen maken. Meer info: http://www.pvdahelmond.nl

En dan volgende maand toch even die gang naar het stembureau maken. Kies 2 maart PvdA voor een Ander Nederland!

Mirjam van der Pijl
Raadslid

Mirjam publiceert elke 6 weken een column op “De Weblog van Helmond”