19 juli 2010

Eerste avond “vrouw en politiek” goed bezocht

 

 De eerste bijeenkomst “vrouw en politiek” zit erop en we kijken met een goed gevoel terug. We bedanken alle vrouwen voor hun komst en deelname! Speciaal dank aan Mary Fiers- wethouder PvdA Eindhoven- onze gast van deze avond in de Velvet Lounge. Het aantal aanwezige vrouwen heeft onze verwachting overtroffen, waarbij het ons opviel dat de gemiddelde leeftijd van de vrouwen jong is. (We zijn zo vrij ons ook tot de jonge garde te rekenen: plusminus 30-40 jaar.)

Kennismaking en oriëntatie stonden op het programma deze eerste keer. De beweegredenen om te komen waren erg divers. Ongerustheid over de hedendaagse politiek, in het bijzonder na de recente verkiezingen en (niet onbelangrijk) nieuwsgierigheid naar de Helmondse politiek waren enkele redenen die genoemd werden. Ook vragen specifiek gericht op het binnenkomen in de politiek kwamen naar voren. Hier sprong onze gast Mary Fiers op in. Ze vertelde over haar beweegredenen om in de politiek te stappen, vertelde over hoe dit verder verlopen was en gaf advies vanuit haar eigen ervaringen. Zo heeft zij onder andere de Rosa-leergang gevolgd. Deze cursus van de PvdA geeft inzicht in de landelijke en gemeentepolitiek en oefent in het debatteren en voordragen. Voor veel leden is de Rosa-leergang de eerste stap in de landelijke en/ of gemeentepolitiek. Vanuit de discussie die daarop volgde kwam het -niet te vermijden- thema “man-vrouw” langs, wat veel (ook emotionele) reacties opriep bij de aanwezigen. Mary was ontzettend positief over de toename van vrouwen in de politiek: er zijn 62 vrouwen in de Tweede Kamer gekozen tegenover 55 na de verkiezingen in 2006! Dit aantal was gestegen tijdens het verloop van de zittingsperiode naar 64. Naar mening van een aantal aanwezige vrouwen nog steeds te weinig!

Door een aantal vrouwen werd aangegeven dat ze het interessant vinden om een keer een raads- of Statenvergadering bij te wonen. Het Helmonds fractielid Mirjam van der Pijl gaat na de zomervakantie bekijken wat er mogelijk is in Helmond. Wat de Brabantse staten betreft: het is mogelijk om je aan te melden voor het programma “gast van de Staten” op vrijdag 4 februari. Mocht je daar in geïnteresseerd zijn, geef dat dan even aan Annegien door, dan zorgt zij voor de aanmelding.

De animo om te gaan discussiëren/ debatteren de volgende bijeenkomsten is groot. We gaan nadenken over wie we als gast willen uitnodigingen en in welke onderwerpen/ thema’s we ons willen verdiepen. Suggesties kun je doorgeven aan Lidian of Annegien.

De datum voor de volgende bijeenkomst is woensdag 22 september om 20:00 uur. Zet de datum vast in je agenda! En mocht je vrouwen in je omgeving kennen die het misschien ook leuk vinden om te komen: ze zijn van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden en je hoeft geen lid te zijn van de PvdA Helmond.

We hopen op een goede opkomst en wensen voor nu ieder een fijne vakantie!

Annegien

awijnands@brabant.nl 

Lidian

cms.brule@gmail.com

.