18 februari 2016

Fractie stelt vragen aan College over niet-professionele woningverhuur

Naar aanleiding van een artikel in het ED over een onbewoonbaar verklaarde woning vroeg onze fractie zich af hoe het in Helmond zit met woningverhuur door niet-professionele partijen en hoe de controle daarop is geregeld. De fractie heeft de volgende schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld:

  • Hoeveel vergunningen voor woningverhuur (woningcorporaties etc. uitgezonderd) zijn er in Helmond uitgegeven?
  • Hoe vaak inspecteert de gemeente huizen van verhuurders? En wordt de onderhoudsverplichting van verhuurders bij gebleken gebreken afgedwongen, en wordt er bij in gebreke blijven vervolgens handhavend opgetreden?
  • Is het vaker voorgekomen dat een inspectie tot onbewoonbaarverklaring heeft geleid? En welke vervolgstappen zijn in die gevallen genomen?
  • Gelden deze inspecties ook voor kamerverhuur? Zo ja, wat zijn de aantallen? Zowel van vergunningen, inspecties als overtredingen?

Namens de PvdA Helmond,  Mirjam van der Pijl,   Hans de Mare