16 november 2011

Heeft het “Marokkanenbeleid” echt gefaald? – opinie

 

Het “Marokkanenbeleid” in Helmond deugt niet, werkt niet en komt als slechtste uit de bus in vergelijking met de andere 22 “Marokkanengemeenten” in Nederland. Is dit ook echt zo?

In het artikel “Stijging schooluitval en criminaliteit Marokkanen Helmond” in het Eindhovens dagblad van vrijdag 4 november 2011 staat dit allemaal te lezen. Helmond ontvangt, net als de andere 22 Marokkanen gemeente, extra geld van het rijk om beleid te ontwikkelen om de (relatief) hoge schooluitval en hoge criminaliteitscijfers onder Marokkanen te verlagen.

 

Met cijfers probeert de auteur aan te tonen, dat er sprake is van over vertegenwoordiging van Marokkaanse vroegtijdige schoolverlaters. Ook dat er velen horen bij de groep die worden verdacht van criminele activiteiten. Er is sprake van een stijging van 113% naar 165% ?!

 

In het artikel staat dat de oververtegenwoordiging van Marokkaanse vroegtijdig schoolverlaters in Helmond is gestegen van 5 % naar 23 % en de oververtegenwoordiging in de verdachten van criminele activiteiten is gestegen van 113 % naar 165%. Deze cijfers zijn heel complex om te begrijpen. We hebben het immers over de relatieve procentuele verandering ten opzichte van het totaal. De onderzoekers van het Risbo (Erasmus Universiteit) merken op dat deze resultaten voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden.

 

Het aantal Marokkaans-Nederlandse voortijdig schoolverlaters is, zeker in de kleinere gemeenten (zoals Helmond), vaak (zeer) beperkt. Zo gaat het in Helmond bijvoorbeeld om slechts 20 voortijdig schoolverlaters (5.3% van de 375 Marokkaans-Nederlandse jongeren tussen 12 en 22 jaar ) in het schooljaar 2009/2010. Een kleine toe- of afname in absolute termen van het aantal Marokkaans-Nederlandse vroegtijdig schoolverlaters kan daardoor leiden tot grote verschuivingen in de oververtegenwoordiging, zoals ook de cijfers in het artikel doen voorkomen. In het schooljaar 2008/2009 waren er 16 (4.4%) van de 361 leerlingen die vroegtijdig hun school hebben verlaten. Voor de duidelijkheid: het percentage vroegtijdig schoolverlaters in Helmond is 4.3%.

 

Ook wat betreft de criminaliteitscijfers moeten we heel voorzichtig zijn voordat we concluderen dat het beleid mislukt is. In 2009 zijn er in Helmond 93 (3.7%) Marokkanen ouder dan 12 jaar verdacht van een misdrijf op een groep van 2536 groot. In 2010 zijn er dat ook 93 (3.6%) op een groep van 2581 groot. Je kunt dus spreken van een daling van 0.1% van het relatieve percentage verdachte criminele binnen de Marokkaanse gemeenschap.

 

Wij willen met dit schrijven niet zeggen dat er geen problemen zijn binnen de Marokkaanse gemeenschap in Helmond. Echter de realiteit is anders dan geschetst in deze krant. Op gebied van aanpak overlast en criminaliteit zijn we de juiste weg ingeslagen. Op gebied van onderwijs en werk zien wij nog mogelijkheden. Het beleid dat is ingezet in de bestuursperiode 2006-2010 werpt wel degelijk haar vruchten af. De resultaten van projecten zoals AJID (begonnen als Allochtonen Jongeren in Detentie, nu Alle Jongeren in Detentie) en Sjoef Kedemk geven dit in getallen aan. Helmond en haar Marokkaanse samenleving verdienen een beter beeld dan het geschetste in het bewuste artikel van het Eindhovens Dagblad.

 

Jos Boetzkes, fractievoorzitter PvdA Helmond

 

Mohammed Chahim, raadslid PvdA Helmond