28 januari 2014

Het eerste kandidaat-lijsttrekkersdebat

Het eerste debat tussen de kandidaat-lijsttrekkers voor de Statenverkiezingen in maart zit er op. We waren te gast in Breda.

Met zo’n 25 mensen in de zaal was het niet erg druk. Jammer, want de Statenverkiezingen gaan wel echt ergens om. Niet alleen omdat er nu in Den Haag een rechts kabinet zit en een sterke, sociale PvdA in Brabant het verschil kan maken. Ook omdat de provincie de komende periode nog meer moet gaan bezuinigen en er keuzes gemaakt dienen te worden en met een sterke, sociale PvdA zijn dat rechtvaardige keuzes.

In het debat mochten John Arkes, Johan Stalknecht en ik ons eerst kort voorstellen. Vervolgens werden er vanuit de zaal aanvullende vragen gesteld. Een duidelijk verschil tussen ons is dat John als lijsttrekker graag gedeputeerde wil worden, Johan die optie nog open laat en ik heb duidelijk aangegeven dat ik als lijsttrekker graag verder wil in de fractie – liefst als fractievoorzitter.

Na het voorstelrondje kwam een aantal thema’s aan bod. De debatleidster, Carin Benders (afgevaardigde Politieke Ledenraad namens Gewest Noord-Brabant), hield ons daarbij prima bij de les, door te vragen om duidelijke en concrete antwoorden. Bij het thema werkgelegenheid mocht ik de aftrap doen en ik heb daarbij aangegeven dat de PvdA sterk dient in te zetten op werk voor iedereen, niet alleen voor de kenniswerkers maar juist ook voor de lager geschoolden. Verder heb ik aandacht gevraagd voor de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en voor de krimpende bevolking in Brabant. Een punt voor de nabije toekomst waar we nu al op dienen te anticiperen.

Het volgend thema was duurzame ontwikkeling. Dit gaf al gauw een discussie over het begrip duurzaamheid. Interessant natuurlijk, maar, mede op aandringen van de zaal, hebben we het ook gehad over voorbeelden waar de provincie mee aan de slag kan – zoals duurzame landbouw, het isoleren van woningen en accu-oplaadpunten voor electrische auto’s. Het laatste thema, veiligheid en gezondheid, is wegens tijdgebrek niet meer aan bod gekomen.

Wat mij betreft was het een leuk en geanimeerd debat. Er kwamen belangwekkende thema’s aan bod en waren er goede vragen uit de zaal. Maar het is lastig om in een blog een goede indruk te geven van de dynamiek van de discussie die gevoerd is en de inbreng van de zaal Ik wil je dan ook van harte uitnodigen om naar een debat te komen kijken. De volgende mogelijkheid is op woensdagavond 20 oktober. Job Cohen heeft dan ook een bijeenkomst in Eindhoven en de bedoeling is dat de twee bijeenkomsten gecombineerd gaan worden. Dus als je naar ons debat komt luisteren krijg je Job Cohen er gratis bij! Vooralsnog is als locatie gekozen voor café Ravensdonck (1930 uur) in Eindhoven, maar het kan zijn dat dit nog verandert. Mocht dat zo zijn dan meld ik dat op mijn blog.

Zaterdag 23 oktober is je laatste kans in Boerke Mutsaers (1030 uur) in Tilburg.

Annegien Wijnands, kandidaat-lijsttrekker Provinciale Staten

 

www.annegienwijnands.nl