9 juni 2010

Mening PvdA over het nieuwe wijkgericht werken

 

 

 

 

In raadsvergadering van 1 juni 2010

 

20 Jaar geleden startte de eerste klankbordgroep in Binnenstad-Oost wat destijds zeer snel navolging kreeg van de toen benoemde prioriteitsgebieden. In de jaren ’90 ontstond er bewonersparticipatie vanuit vooral huurdersorganisaties. Bewoners van die wijken werden massaal actief. De Helmondse raad had, en dat is uniek te noemen, het initiatief genomen om een organisatie op te richten, een platform, wat stedelijk georganiseerd en aanspreekbaar was…..het huidige PHB. Veel wijkbewoners vonden het zinvol om mee te denken, mee te doen en daarvoor te investeren in bv cursussen of opleiding. De bewonersparticipatie in Helmond vanuit wonen en woonomgeving (het drie-partijenoverleg) was een voorbeeld voor bv andere steden in Brabant maar ook landelijk. We waren vertegenwoordigd en mede initiatiefnemer van landelijke organisaties zoals de Nederlandse woonbond en het LSA, het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtsgebieden. Dit laatste in het kader van het toen aanstaande GSB-beleid. Er is in deze jaren veel tot stand gekomen mede door deze participatie.

Nu in de jaren na 2000 ziet de deelnemende bewoner er iets anders uit. Niet vanuit de bundeling van huurders of bewonersorganisaties maar meer op onderwerpen vanuit de ook hoger opgeleide kritische burger. Onderwerpen zijn dan bv het onderwijs, hoogspanningsmasten (wie had er 10 geleden van micro tesla gehoord), van infrastructuur de N 279, sport enz. En deze burgers kunnen het stadsbestuur behoorlijk lastig maken. Maar een gezonde en democratische samenleving is gebaat bij die kritische burger.

Met het nieuwe wijkgericht werken veranderd er op zich niet zoveel. Op een essentieel punt na. Het overleg is vooral besloten. Daarmee schep je het risico dat alles wat we in de afgelopen 20 jaar ontwikkeld hebben mogelijk gaat verliezen, door:

  • het meeste overleg te beperken tot een kleine groep met het risico van deelname (met aller respect) van hogeropgeleiden, de elite en wijkburgemeesters;
  • er gaat een drempel ontstaan voor de minder of nog niet actieve bewoners om te participeren. Zeker de veel gehoorde klacht van het niet of te weinig deelnemen van onze allochtone medebewoners, zal hiermee niet afnemen. Het risico dat we grote groepen gaan missen wordt enkel groter.
  • de betrokkenheid van politici wordt er niet beter op. veel voeding werd geput uit het bijwonen van de klankbordgroepen. Sterker nog, vanuit die bewonersparticipatie is menigeen politiek actief geworden om raadslid te worden.

 

We hebben 11 verschillende wijken en het huidige overlegsysteem is lang niet overal ideaal………. Dat geef ik toe. Maar dan had ik eerder verwacht dat daar over nagedacht was samen met de wijkbewoners, want daar moet je het mee doen. Zo luidde ook de diverse verkiezingskreten: SAMEN, SAMEN, SAMEN…….En dat kan, kijk naar de Binnenstad, kijk naar Noord en West. De laatste klankbordgroep in West voor de verkiezingen is daar nog gevraagd door een overvolle zaal het huidige systeem vooral te handhaven en of ik dat over wilde brengen………bij deze dus.

 

Onze conclusie is dan ook om het overleg met bewoners zo transparant mogelijk, openbaar en voor iedereen toegankelijk moet kunnen zijn.

 

En dat minimaal als toehoorder zowel bij de wijktafel als bij het wijkwerkoverleg. Dit zoals we gewend waren.

Vandaar dat wij mede namens Ton, GL, HA, SP, HH, een amendement hebben ingediend, dat het niet gehaald heeft (20-17).

 

Daags na de raad verschenen er twee artikelen in het ED waarover wij samen met de 5 andere niet coalitiepartijen een brief gestuurd hebben naar B&W.

Jos Boetzkes

Fractievoorzitter

.