28 januari 2014

Het tweede lijsttrekkersdebat

Het debat gisteravond werd gecombineerd met de komst van Job Cohen naar Eindhoven. Voor de pauze sprak Job voor een zaal van zo’n 80 mensen over de rol van de PvdA als grootste oppositiepartij. Uiteindelijk was de PvdA maar 1 zetel verwijderd van de leidende rol in de onderhandelingen. Nu, in de oppositie met een kabinet met een hele smalle basis, zal de PvdA zich ferm moeten inzetten voor een samenleving waarin iedereen telt en er rechtvaardige keuzes gemaakt worden.

Na de pauze bleef de zaal goed vol (ik schat 50 tot 60 mensen). Het kiezen van de lijsttrekker voor de komende Statenverkiezingen is belangrijk! Zoals ik al eerder aangaf: het gaat om het neerzetten van een grote, sociale Brabantse PvdA. Dit is van belang voor de verdeling van de 1e Kamerzetels, waardoor we in Den Haag meer invloed op de regeringsbesluiten kunnen krijgen. Maar het is ook van belang van Brabant zelf. Want de komende bezuinigingen moeten rechtvaardig zijn, met als inzet de kloof tussen kansarmen en kansrijken kleiner te maken.

Wat valt er te kiezen? Daar ging het debat gisteravond vooral over. Inhoudelijk binden wij, Johan, John en ik, ons alle drie aan het verkiezingsprogramma. Het gaat dus vooral om het leggen van prioriteiten en om de persoonlijke stijl van de kandidaten.

Prioriteit ligt voor mij bij een zichtbare PvdA campagne en een zichtbare PvdA Statenfractie. We moeten naar de mensen toe, want daar doen we het voor! Niet alleen in verkiezingstijd, maar ook in de periode daarna.

Inhoudelijke prioriteiten liggen voor mij bij duurzaamheid, werkgelegenheid en gezondheid. Duurzaamheid is een breed begrip, maar concreet gaat het dan bijvoorbeeld om het toegankelijk maken van duurzame energie (het isoleren van oude huizen, accu-oplaadpunten voor elektrische auto’s), duurzaam bouwen en om duurzame landbouw met een menselijke maat. Werkgelegenheid gaat over werk voor iedereen, op alle niveaus. Brabant is een innovatieve regio, waar goede ambachtsmensen van groot belang zijn. Het gaat ook over het verbinden van de vraag naar arbeid met het aanbod. Onderwijs speelt daar een belangrijke rol in. De bevolkingskrimp in de nabije toekomst verdient ook onze aandacht.

Gezondheid dient de komende jaren een prioriteit te zijn. Het voorkómen van nieuwe uitbraken van dierziekten en een buitengebied waar het goed wonen en werken is. Maar het gaat ook over de jeugdzorg. Een kind met problemen moet de hulp krijgen die het nodig heeft.

Wat valt er te kiezen? Het gaat ook om de periode ná de verkiezingen. Ik wil graag verder in de fractie. Graag als fractievoorzitter. Ik ga een fractie neerzetten die er toe doet. Een fractie met ongetwijfeld heel veel kwaliteiten. We hebben een prima kandidaatstellingscommissie en ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we een sterke fractie krijgen, met gedreven en goede PvdA’ers. Als fractievoorzitter ligt er de taak om een team te smeden waarin een ieder de rol krijgt die hem het best past.

Een team dat haar werk doet binnen het provinciehuis, maar zeker ook daarbuiten. We moeten ons laten zien. Laten zien bij de leden, de afdelingen, de gemeenten, de maatschappelijke organisaties.

We hebben nu twee debatten gehad. Zaterdag a.s. is het laatste debat van 1030-1230 uur in Boerke Mutsaers (Tilburg). Ik hoop je daar te zien!

Annegien Wijnands

www.annegienwijnands.nl