28 januari 2014

Het zijn drukke dagen

En ik heb zomaar het vermoeden dat het tot aan 2 maart niet rustiger zal worden!! Afgelopen week was er de gebruikelijke fractievergadering op maandagavond en de commissievergadering op vrijdag. In de commissie Ruimte en Milieu stonden twee belangrijke onderwerpen op de agenda: Het provinciaal milieuplan en ‘landschappen van allure’. Om met het laatste te beginnen: de Staten hebben besloten om een deel van het Essentgeld in een eerste tranche in te zetten in een aantal majeure projecten. Eén van die projecten is ‘landschappen van allure’, hierbij investeert de provincie in het ontwikkelen van 3 landschappen: het Groene Woud, de Maashorst en de Brabantse Wal. Er is een aantal ijkpunten vastgesteld waar de plannen aan moeten voldoen. De discussie in de commissie ging o.a. over deze ijkpunten (is het wel echt nieuw beleid bijvoorbeeld) maar ook over het financieel plaatje dat nog niet voldoende duidelijk is. Ander punt wat op de agenda stond van het PMP (provinciaal milieu plan). Dit punt was een keer extra geagendeerd omdat de vorige keer gedeputeerde Hoes wegens omstandigheden afwezig was. En de nieuwe gedeputeerde Van Vugt wilde graag nog een keer overleg met ons. En dat kwam goed uit, want op initiatief van de VVD is besloten het stuk niet meer in deze periode te behandelen. Het is een beleidsarm stuk en de financiële keuzes die gemaakt dienen te worden, kunnen pas in een nieuwe periode gemaakt worden.

Naast het Statenwerk ben ik ook al volop bezig met de verkiezingen. Ik heb afgelopen week met meerdere mensen overleg gehad en gister zijn we met een aantal mensen bij elkaar geweest. De campagne krijgt steeds meer vorm! Daarnaast was ik, op uitnodiging van de Jonge Socialisten en de PvdA Den Bosch te gast als panellid in een discussie over duurzaamheid. Een belangrijk thema en een nuttige discussie!

Deze week ben ik o.a. woensdagavond in het provinciehuis om, samen met de andere partijen, stellingen voor de kieskompas op te stellen. Zaterdag is er, een door de afdeling Tilburg, het Gewest en de Statenfractie, georganiseerde, manifestatie in het provinciehuis: ‘alle Brabantse PvdA’ers verzamelen’. Het programma bevat een praatje van Lilianne Ploumen, een rondleiding door het provinciehuis, informatie over de provinciale politiek, een landelijk praatje van Tweede Kamerlid Attje Kuiken, een provinciaal praatje van de beoogde lijsttrekker (van mij dus) en een stukje cabaret!

Maar eerst ga ik morgen mee op pad met mijn 10-jarige dochter. Ze heeft een aantal weken geleden in de ‘groene voetstappen’ wedstrijd het beste groene idee geleverd van de Helmondse scholieren. Morgen gaan we naar Amsterdam waar de kinderen uit het hele land bij elkaar komen en in workshops ideeën gaan ontwikkelen. Aan het eind van de dag wordt het winnende idee bekend gemaakt en door staatssecretaris Atsma meegenomen naar de wereldklimaattop!

Annegien Wijnands

www.annegienwijnands.nl