5 juni 2012

Huishoudtoets definitief van de baan!

 

 

Op 29 mei behandelde de gemeenteraad  de herziene verordening  Wet Werk en Bijstand (WWB).

In deze verordening worden zaken geregeld die te maken hebben met toekennen en uitbetalen van uitkeringen voor mensen zonder werk.

Vanaf 1 januari heeft de gemeente, opgedragen door het VVD-CDA kabinet met gedoogsteun van de PVV, mensen die een uitkering hadden of aanvroegen moeten onderwerpen aan de z.g. huishoudtoets. Dit was bedoeld om het aantal uitkeringen per gezin te verminderen. Was er een verdienend gezinslid of een gezinslid dat al een uitkering had dan kwamen andere leden van dat gezin in principe niet (meer) voor een uitkering in aanmerking.

Kort na de val van het kabinet is deze maatregel al opgeschort omdat er in de Tweede Kamer geen meerderheid meer te verwachten was voor deze wetswijziging. Op 25 mei werd het officieel: de huishoudtoets is van de baan!

Uiteraard zijn we als Helmondse PvdA-fractie hier heel blij mee!

Inmiddels was in de gemeente Helmond, daartoe wettelijk verplicht,  al veel werk verzet om de invoering in te kunnen zetten. De verordening die op 29 mei behandeld zou worden bevatte ook al regels hiervoor. In de commissie was al toegezegd dat de regels (beschikkingen) niet zouden worden uitgevoerd zolang niet duidelijk was of deze wet zou doorgaan maar er was een nieuwe verordening noodzakelijk omdat er anders geen uitkeringen meer uitbetaald zouden kunnen worden omdat er geen juridische onderbouwing voor zou zijn na 1 juni. Met de SP en GL had de PvdA hier echter grote moeite mee. Er is dan ook naast het overleg in de commissie ook informeel contact geweest hierover met verantwoordelijk wethouder van Mierlo.

Toen op vrijdagavond 25 mei, net voor het Pinksterweekend, bekend werd dat de huishoudtoets definitief niet zou doorgaan waren de passages in de Helmondse verordening daarover dus ook overbodig geworden.

Op de dag van de raadsvergadering is er dan ook opnieuw overleg geweest tussen SP, GL, PvdA en wethouder van Mierlo hierover.  We hebben als PvdA alvast een amendement voorbereid om deze passages uit de tekst te laten schrappen .

Tot onze tevredenheid heeft wethouder van Mierlo die avond tijdens de raadsvergadering een verklaring voorgelezen waarbij de bewuste passages als ongeldig werden verklaarden een nieuwe verordeningstekst werd aangekondigd. De tekst van de verklaring bleek nagenoeg  1 op 1 overeen te komen met de tekst van ons amendement dat we achter de hand hadden. Omdat deze verklaring officieel deel gingen uitmaken van de besluitvorming heeft de PvdA-fractie kunnen instemmen met het voorstel. We hebben aangedrongen op steun voor het VNG-voorstel om de gemeenten te compenseren voor alle voor niets verrichtte werkzaamheden. De gezinnen die maatregelen moesten treffen vanwege de aangekondigde wet komen ons inziens in aanmerking voor de compensatiemaatregel vanwege de stapelingseffecten van de bezuinigingen, een regeling die in dezelfde raadsvergadering is aangenomen.

 

Mirjam van der Pijl

Raadslid PvdA Helmond

 

.