3 maart 2016

Impressie 1e bijeenkomst progressieve partijen Helmond

Op vrijdag 26 februari vond de eerste Pro Helmond bijeenkomst plaats in de Cacaofabriek. Deze borrel met inhoudelijk programma werd georganiseerd door D66 en PvdA Helmond.

De gemeenteraadsfracties van PvdA en D66 werken op goede voet samen in de gemeenteraad. De besturen van de afdelingen hebben besloten ook met enige regelmaat de samenwerking op te zoeken. Daarom organiseren we in 2016 twee gezamenlijke borrels met inhoudelijk programma. Het thema van de eerste borrel was progressieve politiek in Helmond. We hadden nadrukkelijk de wens ook (leden van) andere partijen bij de progressieve samenwerking te betrekken en dit is gelukt. Ook de lokale partijen Helder Helmond, Helmond Aktief en niet-partijgebonden geïnteresseerden waren aanwezig. Jammer genoeg ontbraken GroenLinks en SP, die overigens wel hebben uitgesproken in de toekomst aanwezig te willen zijn bij progressieve bijeenkomsten.

Het inhoudelijke programma vond plaats in de vorm van een interview en een paneldiscussie. Presentator Arnold Otten opende met een kort interview met Statenleden Suat Kutlu (D66) en Stijn Smeulders (PvdA) over progressieve samenwerking in de provincie. Daarna was het de beurt aan een panel met Helmondse raadsleden en (oud)-raadsleden die deel uitmaken van een progressief samenwerkingsverband. Naast fractievoorzitter Nourredine Zarroy van D66 nam Mirjam van der Pijl (raadslid PvdA) in het panel plaats. Daarnaast waren Floor Bink (raadslid PvdA/GL in Vught) en Ben Maas (oprichter van de Bladelse progressieve partij Pro5) aanwezig om een bijdrage te leveren uit de praktijk van samenwerking. Uiteraard was er tijdens de paneldiscussie ook veel ruimte voor interactie met de 40 aanwezigen in de zaal.

Er werd gesproken over wat progressieve politiek voor ons inhoudt, of er een verschil is tussen landelijke en lokale progressieve politiek, hoe de progressieve partijen in Helmond in het verleden hebben samengewerkt en hoe er in de toekomst kan worden samengewerkt. Er ontstond een levendige discussie, waarbij in het panel en in de zaal veel eensgezindheid was te horen over progressieve samenwerking. Iedereen is hier voorstander van en ziet in dat we door samen te werken met landelijke en lokale progressieve partijen onze idealen het beste kunnen bereiken in de Helmondse politiek. Echt spannend werd het toen Arnold Otten de aanwezigen vroeg of PvdA en D66 mogelijk met GroenLinks, SP en lokale partijen moesten fuseren tot een lokale progressieve partij. Hierover waren wisselende geluiden te horen, wat natuurlijk niet vreemd is gezien de impact die zo’n besluit zou hebben.

Tijdens de gezellige naborrel werd er door de aanwezigen uitgebreid nagekaart over de toekomst van progressieve samenwerking in Helmond. Enthousiasme was hierbij duidelijk voelbaar. Meerdere aanwezigen hebben uitgesproken er de komende maanden verder over te willen spreken.

De progressieve samenwerking krijgt sowieso een vervolg in het najaar. Dan organiseren we de tweede gezellige borrel met D66. We hopen dat GroenLinks, SP en lokale partijen dan ook willen meedoen in de organisatie. We hopen je in het najaar te ontmoeten bij deze tweede progressieve activiteit!