11 april 2012

In Memoriam – Jan van Dijk

 

Beste partijgenoten

Jan van Dijk is op 69 jarige leeftijd overleden.
Jan is jarenlang lid geweest van de PvdA. Hij is bestuurslid en voorzitter geweest van de afdeling in de tachtiger jaren.
Jan is ook een periode van 4 jaar lid van de  Provinciale staten geweest voor onze partij. Zowel in zijn werk als personeelsfunctionaris bij Volvo in Helmond en later in Borne als bij zijn actieve inbreng in de PvdA bracht hij zijn vakbondsidealen in. Jan was een gedreven persoon waar wij met dankbaarheid naar zijn inbreng op terugkijken. In 2002 stond hij als derde op de plaatselijke lijst maar werd niet verkozen. Toen is ook langzamerhand het afscheid van de PvdA begonnen.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

PvdA Helmond