25 november 2015

Inbreng PvdA-fractie in het debat over aanpak jeugdoverlast

In de gemeenteraadsvergadering van 3 november heeft onze fractievoorzitter Mohammed Chahim de volgende bijdrage uitgesproken:

“PvdA Helmond voor koppeling Top 30 aanpak met Participatie

Voor de Top 30 (overlast gevende jeugd) aanpak heeft de PvdA drie uitgangspunten; 1) snel en consequent straffen en de snelrechttechnieken die worden toegepast, 2) zorg en 3) de instroombeperking. Hier zijn we in de commissie uitvoerig bij stil gestaan.

Naast grenzen stellen, gaat het nadrukkelijk ook om perspectief bieden (ook een goed instrument om instroom te beperken). In ons verkiezingsprogramma staat dat we voor uitbreiding zijn van de top 30 aanpak, namelijk met jongeren die geen uitzicht hebben op een baan en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie. Het is goed dit beleid niet alleen aan veiligheid te koppelen, maar zeker ook aan participatie.

Afgelopen week zag ik de een documentaire van 2Doc ‘Yahia en de 222 afwijzingen’ Een 20 jarige jongen waarvan ik vermoed dat wij er veel van hebben in Helmond. Geen startkwalificatie en geen uitkerking. Hij wil weer iets van zijn leven maken, maar dat gaat niet makkelijk. Hij stelt “het goede pad is zo moeilijk en het slechte pad is zo makkelijk”. In de documentaire vertelt hij over de verleidingen van een crimineel leven en de vele aanbiedingen die hij daar krijgt, maar hij wil hier niet aan toegeven. Samen met zijn begeleider starten ze verschillende trajecten, maar de ene afwijzing volgt de andere op. In de regio Helmond De Peel heeft 54 % van de jongeren tot 27 jaar bij UWV als werkzoekend ingeschreven staan geen startkwalificatie. Landelijk is dit aandeel lager 47%. Wij vragen extra aandacht voor deze groep.

Het helpen van deze jongeren kan een preventieve werking hebben op de instroom op de nieuwe persoonsgerichte aanpak. Wij geven dit punt graag mee aan de burgemeester, maar zeker ook aan wethouder van Bree.