2 april 2013

Ingelaste ledenvergadering interpellatiedebat stadion Helmond Sport

 

 

Geachte leden van de PvdA-afdeling Helmond

 

Wij nodigen u uit voor een extra ledenvergadering op donderdag 4 april a.s.

 

De PvdA heeft samen met de SP een interpellatiedebat aangevraagd voor 9 april aanstaande m.b.t. de actualiteit van het stadion voor Helmond Sport. (zie onderstaande verzoek aan B&W)

 

Sedert 3 jaar probeert de PvdA-fractie duidelijkheid te verkrijgen over een nieuw te bouwen stadion op de locatie Berkendonk.

Zelfs schriftelijke vragen stellen aan B&W, het aankondigen van een motie en het agenderen in een commissievergadering  hebben niets opgeleverd. We zijn het beu dat het college geen klare wijn schenkt en niet transparant is in de onderhandelingen die al een te lange tijd gespeeld hebben. Tot nu toe levert het alleen op dat de portefeuille Helmond Sport naar twee andere wethouders is gegaan(!?). Dit vernamen wij via een bericht in het ED. De ware reden van deze wisseling kennen we (nog) niet.

Wij vinden dat zowel  de supporters van Helmond Sport als de bewoners van de omliggende wijken van huidig en mogelijk toekomstig stadion onderhand recht hebben op duidelijkheid!

 

Helmond Sport is een onderwerp dat zowel positief als negatief onze Helmondse samenleving en ook ons zeer bezig houdt. Daarom is een ledenraadpleging door middel van een ledenvergadering erg wenselijk. Voorafgaand aan deze ledenvergadering is er een fractievergadering gepland (woensdag  3 april) waar de fractie een eerste standpunt bepaalt dat verwoord gaat worden in de ledenvergadering van donderdag 4 april aanstaande.

Het is vooral de bedoeling dat de leden, dus niet de fractie, hierbij aan het woord zijn/is.

 

De mening van de leden dient hier als een gekwalificeerd advies (d.w.z. zwaarwegend).

 

Het uiteindelijke doel is een gezamenlijk standpunt innemen en een gezamenlijk standpunt uitdragen, dat de fractie in het interpellatiedebat zal verwoorden.

We verwachten een grote opkomst en zien u graag tegemoet donderdag 4 april a.s.

Plaats: De Fonkel

Prins Karelstraat 131

5701 VL Helmond

Aanvang:    20.00 uur

 

M.v.g.

 

Jos Boetzkes, fractievoorz.               Thom van den Brule, afdelingsvoorz.

 

 

 

Bijlage 1: aanvraag interpellatiedebat

 

Bijlage 1

 

College van B&W

 

Helmond, 26 maart 2013

 

Geacht college,

 

Het plan om te komen tot een nieuw stadion voor Helmond Sport op Berkendonk sleept zich voort. Ondertussen kan er een nieuw hoofdstuk worden toegevoegd, nu naar blijkt wethouder Stienen niet meer verantwoordelijk is voor het dossier en dit elders binnen het college is ondergebracht. Het hoe, wat en waarom zijn niet duidelijk. De raad wordt buiten elk besluit gehouden en niet inhoudelijk geïnformeerd over de voortgang. Meerdere malen hebben SP en PvdA gepoogd duidelijkheid te krijgen over de stand van zaken en te nemen hobbels in het proces, meerdere malen werd nauwelijks iets toegelicht.

SP en PvdA willen na 3 jaar van onderhandelingen duidelijkheid van het college. Wij vragen daarom een interpellatiedebat aan met de wethouders Stienen, Tielemans en van den Heuvel. Daar willen wij zowel het dossier zelf als de gang van zaken in het college aan de orde stellen. Wij verzoeken u dit interpellatiedebat tijdens de eerst komende raadsvergadering op de agenda te zetten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de SP-fractie,                                              Namens de PvdA-fractie,

 

Erik de Vries                                                              Jos Boetzkes