11 maart 2014

Interview PvdA in HLMND Magazine

De tweede editie in 2014 van HLMND Magazine staat in het teken van de Automotive Campus van Helmond. Uiteraard komen ook de gemeenteraadsverkiezingen aan bod. In dat kader zijn de lijsttrekkers van de PvdA, VVD en Groenlinks geïnterviewd. Onze lijsttrekker Mohammed Chahim stond erop dat in het gesprek ook de nummers twee en drie op de kieslijst betrokken worden. Want, zo zegt hij: “We doen het samen als team, een sterk team. De laatste jaren ligt veel meer de nadruk op die gezamenlijkheid. Wij doen het niet voor onszelf, maar voor de partij.”

Het interview gaat in op het politieke klimaat in Helmond en het vertrouwen dat de kiezer heeft in bestuurders. Peter van Stiphout:  “Alle taken rondom Jeugdzorg, de AWBZ en begeleiding naar werk (Participatiewet) worden bij de gemeente neergelegd. Tegelijkertijd is daar minder geld voor beschikbaar. Alle tijd en aandacht moeten besteed worden aan beleid om deze taken goed op te pakken in plaats van aan interne problemen en egotripperij.”

Er wordt teruggekeken op de afgelopen 4 jaar als oppositiepartij en natuurlijk wordt ingegaan op de standpunten en plannen voor de komende 4 jaar. Mohammed Chahim: “De Ruit rond Eindhoven mag er niet komen zolang, door de aanleg daarvan, de kwaliteit van het leefmilieu naar beneden gaat. Als landelijke partij hebben we via de Provincie en Tweede Kamer voor elkaar gekregen dat nog eens goed gekeken wordt of die Ruit er wel moet komen. Wij kunnen intern lobbyen en dingen doortrekken naar de landelijke partij. Maar de meeste invloed kunnen we hebben als we de stad mede kunnen besturen de komende periode.”

Lees het hele interview met de top 3 van de PvdA Helmond.