11 oktober 2012

Jan Schaper-leergang 2

UITNODIGING

 

Op 1 juni gaat de Jan Schaper-leergang 2 van start. De leergang is bedoeld voor PvdA-leden die overwegen zich te kandideren als raadslid bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

 

De leergang bestaat uit twee fases.

Met het volgen van fase 1 heb je

–        een reëel beeld van wat het raadswerk inhoudt ( tijd / inzet / verwachtingen / mogelijkheden en onmogelijkheden / impact op het persoonlijk leven;

–        kennis van de  competenties die nodig zijn om als raadslid te kunnen opereren

–        inzicht of het raadslidmaatschap iets voor je is (mocht je na het volgen van fase 1 besluiten dat het misschien toch niet zo is, dan kun je je op dat moment afmelden voor fase 2).

 

Met het volgen van fase 2 heb je

–          Inzicht in de werking van de politiek:

  • Je kent de middelen die je als raadslid ter beschikking hebt en weet je hoe je die kunt gebruiken;
  • Je kent het belang van netwerken en weet hoe je dit kunt inzetten om signalen van ‘de straat’ naar de politieke arena kunt brengen;
  • Je kunt de sociaaldemocratische idealen vertalen naar de praktijk van de  samenleving

–          Kennis van de beginselen van de PvdA en de betekenis daarvan voor het werk als volksvertegenwoordiger voor de PvdA

–          Inzicht in de financiële cyclus en het belang van financiën om politieke doelen te realiseren.

–          De vaardigheid om overtuigend een presentatie voor een groep mensen te houden.

–          Kennis over hoe je sociale media effectief kunt gebruiken.

 

 

Om deel te kunnen nemen aan de leergang beheers je de Nederlandse taal in woord en geschrift en heb je een positieve houding om als PvdA-er een steentje bij te dragen aan een betere lokale samenleving.

Fase 1 kan alleen overgeslagen worden als je aan kunt tonen dat je op dit moment al intensief meeloopt met de fractie (bijvoorbeeld als fractievolger vanuit het afdelingsbestuur).

 

Locaties

De leergang wordt in samenwerking met de gewesten, op meerdere plaatsen in het land georganiseerd:

Voor leden uit Groningen, Friesland en Drenthe vinden de bijeenkomsten in het partijpand in Groningen plaats

Voor leden uit Overijssel en Gelderland vinden de bijeenkomsten plaats in Zwolle (ov)

Voor leden uit Noord Holland vinden de bijeenkomsten plaats in Oostzaan

Voor leden uit Utrecht en Flevoland vinden de bijeenkomsten plaats in het partijpand in Utrecht

Voor leden uit Noord Brabant en Limburg vinden de bijeenkomsten plaats in Helmond

Voor leden uit Zuid Holland en Zeeland vinden de bijeenkomsten plaats in  Rotterdam

 

Bij voldoende deelname van Ams terdamse leden zal de leergang voor deze groep in Amsterdam georganiseerd worden. In dat geval vinden de bijeenkomsten voor fase 1 plaats op het partijbureau (Herengracht 54).

 

Fase 2 wordt afgesloten met een gemeenschappelijke dag in het centrum van Nederland.

 

Data

De data voor fase 1 zijn:

Vrijdagmiddag 11 januari 2013

Vrijdagmiddag 1 februari 2013

Vrijdagmiddag 8 maart 2013

 

De data voor fase 2 zijn:

Zaterdag 23 maart 2013

Zaterdag 13 april 2013

Zaterdag 25 mei 2013 (centraal in het land als onderdeel van de Communicatie Academie)

Zaterdag 8 juni 2013 (centraal in het land)

 

 Aanmelden en eigen bijdrage

 

De eigen bijdrage voor de leergang bedraagt:

Fase 1  € 25,00

Fase 2  € 50,00

 

Aanmelden en machtigen geschiedt via het digitale aanmeldsysteem. Klik  hier om je aan te melden. Aanmeldenkan tot 15 december 2012.

Naast de digitale aanmelding ontvangen wij van iedere deelnemer per email een korte motivatie waarin je aangeeft waarom jij denkt dat je het raadslid bent dat de PvdA nodig heeft (max 1 A-4).

Aanmelden kan tot 22 december 2012.

Indien je niet doorgaat naar fase 2, wordt de machtiging voor deze fase vernietigd.

 

Programma op hoofdlijnen Jan Schaperleergang

 

Fase 1

 

Vrijdagmiddag 11 januari                Verwachtingen en impact

Raadslid: wat doet het met je leven? Hoe ga je om met de druk van kiezers?

Raadslid: wat kan je eigenlijk allemaal bereiken?

Raadslid en de rol in/van de buitenwereld?

 

Huiswerkopdracht: bezoek een fractievergadering

 

Vrijdagmiddag 1 februari                De werking van de fractie en het gemeentehuis

Raadslid in de fractie; wie gaat waarover? En hoe komt die rolverdeling tot stand?

Raadslid in de fractie: vriendenclub of ieder voor zich?

Raadslid en de relatie met andere fracties en wethouder

 

Huiswerk: bezoek een raadsvergadering

 

Vrijdagmiddag 8 maart                    Praktijkcasussen: ik ga er wel over

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt gekeken naar wat je – ook al ga je er formeel misschien niet over – toch kunt doen om zaken wel ten goede te keren.

 

Fase 2

 

In deze fase ga je zelf op zoek naar een coach in je regio die je tijdens de rest van de leergang kunt gebruiken voor feedback, voor suggesties om nu alvast dingen aan te pakken, voor suggesties om in beeld te komen voor de kandidaatstellingscommissie. Tevens kun je deze coach natuurlijk, mocht je daadwerkelijk raadslid worden, ook blijven gebruiken tijdens je raadslidmaatschap.

 

Aan het begin van fase 2 van de leergang volg je het e-learningprogramma voor raadsleden met daarin de onderdelen:

–          beginselen

–          politiek handwerk

–          integriteit

 

Dag 1 – 23 maart

* De PvdA roots:

1. Verkenning van beginselen gekoppeld aan de lokale praktijk

2. Een korte lezing/vertelling over de geschiedenis sociaaldemocratie (deelnemers krijgen de canon van de geschiedenis van de sociaaldemocratie uitgereikt

* Moties, amendementen e.d. / strategisch gebruik van je instrumenten

 

Dag 2 – 13 april:                   

* Inhoudelijk dossier en het belang voor de sociaaldemocratie (hieraan zit een

* Huiswerkopdracht verbonden).

* Financiële cyclus

* Integriteit

 

Dag 3 – 25 mei:

Deelname aan Communicatie-academie (grote Suze Groenewegactiviteit in centraal Nederland)

 

Dag 4 – 8 juni :         

Centraal in het land voor alle deelnemers

Gebruik van social media – training

Simulatiespel

 

Vragen?

 

Voor vragen over de leergang kun je terecht bij Gert-Jan Leerink (gjleerink@pvda.nl) of Vera Bos (vbos@pvda.nl) of bij de gewestelijke coördinator van de leergang.

 

Met vriendelijke groet,

Vera Bos en Gert-Jan Leerink

Jan Schaper, in 1897 in Groningen gekozen als het eerste SDAP-raadslid in Nederland. Een van de 12 oprichters (de 12 apostelen) van de SDAP.

.