28 januari 2014

Jongeren dienen wél te gaan stemmen!

Donderdag 11 Februari  2010

Vanmorgen viel mijn oog op dit artikel op de website van Omroep Brabant. In het bijgevoegde filmpje geeft de vermaarde Tilburgse bestuurskundige Marcel Boogers (heb ooit nog een gastcollege van hem gehad) commentaar op de beperkte politieke betrokkenheid van jongeren.

Natuurlijk heeft Boogers een punt, jongeren zijn over het algemeen minder politiek betrokken dan ouderen, hoewel die natuurlijk ook niet allemaal even betrokken en geïnteresseerd zijn. Toch is de situatie niet zo zwart-wit als Omroep Brabant en Boogers het omschrijven. Dinsdag was ik aanwezig bij een levendig en boeiend verkiezingsdebat op het Knippenberg College dat door 100 scholieren werd bijgewoond. Deze 16- en 17 jarigen hadden zeker interesse in lokale politieke onderwerpen en konden hun mening ook prima verwoorden. Gewoon een zaal vol betrokken jongeren die gezien hun leeftijd nog niet eens mogen stemmen, zo kan het dus ook!

Marcel Boogers – een specialist inzake lokaal bestuur – sluit in het filmpje af met de opmerking dat politici zich er maar gewoon bij neer moeten leggen dat jongeren niet geïnteresseerd zijn in politiek. Hoewel we ook in Helmond zullen zien dat er op 3 maart relatief weinig jongeren naar de stembus gaan vind ik het te makkelijk om mezelf hier zomaar bij neer te leggen. Persoonlijk ben ik van mening dat je als (jonge) politicus in ieder geval moet proberen om jongeren te motiveren om naar de stembus te gaan.

Daar komt nog eens bij dat we in Helmond als jonge kandidaten ook nog eens goede en sterke uitgangspositie hebben om jongeren op te roepen te gaan stemmen. Vaak wordt gezegd dat jongeren geen binding hebben met de politiek die wordt gedomineerd door grijze vijftigers. Blijkbaar hebben de Helmondse politieke partijen – van links tot rechts – zich deze kritiek aangetrokken. In Helmond krijgen bij deze verkiezingen daarom maar liefst meer dan 15 jonge kandidaten de kans om gemeenteraadslid te worden. Natuurlijk, niet alle kandidaten hebben een even verkiesbare positie, maar de wettelijke voorkeurstemregeling maakt het voor elke kandidaat mogelijk om raadslid te worden.

Mijn voorspelling is dat van deze jonge kandidaten er minimaal 5 tot gemeenteraadslid zullen worden verkozen. Dat is meer dan ooit! De Helmondse jongeren zullen dus na de verkiezingen in de gemeenteraad wel worden vertegenwoordigd door politici waarmee ze zichzelf kunnen vereenzelvigen.

Daarom leggen we ons als Helmondse jonge kandidaten gelukkig niet neer bij het advies van Marcel Boogers en werken we momenteel aan gezamenlijke acties om meer jongeren naar de stembus te krijgen.

Daarover binnenkort meer!

Stijn Smeulders

Stijn Smeulders