28 januari 2014

Kandidaat lijsttrekker PvdA Noord-Brabant

Op 2 maart 2011 vinden de Statenverkiezingen plaats. De landelijke politiek zal, misschien wel meer dan ooit, een rol spelen bij provinciale verkiezingen:

  • de verdeling van de Eerste Kamerzetels, die wordt bepaald door de behaalde zetels in de diverse Provincies, is cruciaal voor de stabiliteit van het zittende kabinet,
  • de PVV zal voor het eerst meedoen in de provincies en
  • de verkiezingen zijn de eerste graadmeter hoe de kiezer denkt over het zittende kabinet.

Dit biedt kansen voor de PvdA. Vanuit ons sociaaldemocratische gedachtegoed is het essentieel dat we een stevige linkse visie neerzetten. De visie van ‘iedereen telt mee’, solidariteit en de menselijke maat. We dienen te anticiperen op de komst van de PVV. De mensen die naar de stembus gaan en de PVV als partij hebben uitgekozen serieus nemen. Maar daar tegenover stellen dat de programmatische verschillen tussen de partijen enorm groot zijn.

Liggen de kansen voor de PvdA in maart dan alleen maar bij de landelijke politiek?
Nee, zeker niet.

De provincies en gemeenten krijgen de komende jaren (nog meer) te maken met bezuinigingen. Bezuinigen betekent keuzes maken. Een grote PvdA kan daarbij een doorslaggevende rol spelen. De PvdA kiest voor sociaal bezuinigen. Voor bereikbare bibliotheken in plaats van topsport. Voor sociale woningbouw in plaats van wegenaanleg. Voor een gezond buitengebied in plaats van intensieve veehouderij.

De PvdA is de partij van de menselijke maat:
Als het gaat om ontwikkelingen in het buitengebied (geen megastallen), om cultuur (laagdrempelig) of om openbaar vervoer (voorzieningen bereikbaar).

De PvdA is de partij van de werkgelegenheid:
Als het gaat om het verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt, het benutten van de duurzame energiesector als werkgelegenheidskans, om werk – niet alleen voor kenniswerkers, maar ook voor mensen in de maakindustrie, zorg e.d.

De PvdA is de partij van de duurzaamheid:
Als het gaat om inzetten op duurzame energie, om duurzame oplossingen in het buitengebied, om natuurontwikkeling, biodiversiteit en milieueducatie.

Maar, het lijsttrekkerschap gaat over meer dan de verkiezingen. Het gaat ook over de periode daarna. Over invulling geven aan het leiderschap.

Ik wil lijsttrekker worden van de partij waarbij mensen zich thuisvoelen. Een lijsttrekker die laat zien dat de PvdA daadkrachtig is, verbindt, luistert en een hart heeft voor de mensen in Brabant.

Mijn ambitie is om fractievoorzitter te worden, een fractievoorzitter die gebruik maakt van de talenten in de fractie, die ingezet worden om de fractie een sterke rol in de Staten te laten spelen.

Een fractie met intensieve contacten met afdelingen, bestuurders en maatschappelijke partners.

In de huidige fractie ben ik woordvoerder ecologie. Ik heb sterk ingezet op natuurontwikkeling, het terugdringen van de stikstofdepositie en duurzaamheid. Verder ben ik plaatsvervangend voorzitter van de commissie Zorg, Welzijn & Cultuur (ZWC), heb ik zitting in de commissie beleidsevaluatie en ben ik lid van de programmaraad van de Zuidelijke Rekenkamer. Afgelopen periode ben ik lid geweest van de vertrouwenscommissie voor het kiezen van de nieuwe Commissaris van de Koningin en ik ben blij dat we Wim van de Donk als warme betrokken bestuurder aan hebben kunnen trekken. Bovendien heb ik in Helmond en omgeving een vrouwennetwerk voor politiek geïnteresseerde vrouwen opgezet.

Met liefde en plezier zet ik mijn tijd en energie in voor de PvdA en mijn volksvertegenwoordigende taak. Ik heb nog twee andere passies: de eerste is mijn gezin – mijn man en twee dochters van 10 jaar. De andere is het vak van adviseur en coach. Na een opleiding arbeid- en organisatiesociologie, heb ik onder andere gewerkt als P&O’er, beleidsmedewerker zorg en loopbaanadviseur. Sinds 2005 heb ik een eigen trainings- en adviesbureau voor loopbaanvragen, outplacementtrajecten en coaching

Annegien Wijnands

www.annegienwijnands.nl