3 maart 2014

Karim Ajouaou

Mijn naam is Karim Ajouaou. Ik ben 42 jaar en sinds mijn vijfde jaar woonachtig in Helmond. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als procesmanager binnen het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost. Mijn werkzaamheden bestaan uit het organiseren en regisseren van de samenwerking van instanties  die actief zijn binnen het jeugdbeleid.  De juiste begeleiding en het  bieden van een goede toekomst perspectief aan jongeren staan hierin centraal.

Als raadslid wil ik me de komende jaren bezighouden met de drie decentralisaties. De decentralisatie van 1. de jeugdzorg, 2. de AWBZ en 3. de participatiewet. Deze gaan de komende jaren een belangrijke rol spelen in het gemeentelijk beleid. Gemeenten krijgen een grotere taak in het organiseren van de zorg, maar wel met minder geld van het rijk.  Nu al zie ik dat mensen daardoor tussen wal en schip raken. Ik maak me hier grote zorgen over en vind dat iedereen in onze stad recht heeft op goede zorg en in het bijzonder onze ouderen. Ik zie het als mijn taak om deze bezuinigingen op een adequate manier op te vangen, zodat de zorgbehoevende burger hier niet de dupe van wordt.

Lees meer over Karim