28 januari 2014

Keuze budget armoedebestrijding

In de motie wordt de keuze gemaakt om het extra budget wat naar het gemeentefonds gaat voor armoedebestrijding ook daadwerkelijk aan armoede te besteden en niet in de algemene middelen of voor andere beleidsdoeleinden te gebruiken. Wij roepen op om kinderen tot specifieke doelgroep van het gemeentelijk armoedebeleid te maken.

Om te zorgen dat deze middelen ook daadwerkelijk worden ingezet waar ze voor bedoeld zijn kun je denken aan vormen zoals kindpakketten (met bijvoorbeeld de zwemles, bibliotheekpas, vervoer, kleding), ‘handgeld’ voor de sociale wijkteams of de ondersteuning van organisaties die zich hier specifiek voor inzetten zoals bijvoorbeeld de lokale afdeling van de Stichting Leergeld.