28 januari 2014

Kieskompas

Afgelopen woensdagavond waren de politieke partijen die meedoen aan de Statenverkiezingen van 2 maart a.s. uitgenodigd door Kieskompas. Kieskompas is opgezet door Andre Krouwel. De avond werd geleid door mister Krouwel himself. Elke partij mocht 2 mensen afvaardigen die zich bogen over de inhoud van de stellingen en de positie van de eigen partij daarin. De Brabantse partij was niet aanwezig omdat ze volgende keer niet meer meedoen aan de verkiezingen. Het is jammer dat de leidster van de partij, Aloysia Jetten, wegens ziekte heeft moeten afhaken. Ook D66 was niet aanwezig. Zij doen wél mee in maart, maar lieten de kans liggen om inbreng te hebben in de Kieskompas. Er waren twee nieuwe deelnemende partijen aanwezig: de piratenpartij en de PVV. Grote verschil tussen de nieuwe partijen en de al zittende, is dat er bij de nieuwe partijen veel standpunten werden ingebracht waar de provincie helemaal niet over gaat.

André Krouwel probeerde met humor, energie en wat dictatoriaal gedrag de avond enerverend en strak te laten verlopen. Op zich lukte hem dat wel, maar ik blijf toch met wat twijfels zitten. De Kieskompas heeft bij elke stelling een schaal van ‘helemaal mee eens’ tot aan ‘helemaal mee oneens’. Pas als de politieke partijen aan alle kanten wat het spectrum zitten, is het een interessante stelling voor de Kieskompas. (bijvoorbeeld ‘Brabant is een mooie provincie’ – daar zeggen alle partijen ‘helemaal mee eens’ op en dan valt er dus niets te kiezen voor de bezoeker van de kieskompas). Krouwel is dus op zoek naar de ‘pijn’punten. Dit heeft mijns inziens twee nadelen: de pijnpunten zijn niet altijd de belangrijkste onderwerpen waar de provincie over gaat. (bijvoorbeeld: de maximumsnelheid moet naar beneden zodat minder dieren worden doodgereden). Daarnaast zijn er issues die voor partijen heel belangrijk zijn in hun verkiezingsprogramma, maar ze staan daar wel alleen in. Het zijn wel juist die punten waar ze kiezers mee willen trekken. Zoals de piratenpartij een issue maakt van privacybescherming en de PVV van de islam in Brabant. In deze punten staan ze alleen (stelling van de PVV: er mag in het provinciehuis geen halalvoeding worden aangeboden, daar is de PVV het ‘geheel mee eens’ en de overige partijen zijn het ‘geheel oneens’) en dus komen deze punten niet in de kieskompas. Het kan dus zijn dat een bezoeker die de kieskompas bezoekt uitkomt bij de PVV, zonder weet te hebben van hun anti-islamstandpunten.

Volgende week laat Kieskompas weten welke ongeveer 35 stellingen als meest interessant naar voren zijn gekomen. We kunnen daar dan nog op reageren.

Al met al, hoop ik vooral dat de kiezer zich naast de kieskompas of stemwijzer, ook op andere wijzen laat informeren over de filosofie en de standpunten van de politieke partijen. Want het is wat mager om op basis van een aantal stellingen tot een keuze te komen.

Annegien Wijnands ( beoogd lijsttrekker PvdA Brabant)

www.annegienwijnands.nl