28 januari 2014

Klankbordgroepen

Het nieuwe college heeft al kort na aantreden besloten dat de klankbordgroepen opgeheven zouden moeten worden. Ik heb vernomen dat dit voornemen bij een aantal partijen al voor de verkiezingen genomen was.

De klankbordgroepen zijn jarenlang de platforms geweest waarop gemeentebestuur en wijkbewoners op een heel directe manier met elkaar in gesprek konden gaan over problemen en wensen in de wijk. De resultaten waren per wijk verschillend. Toegegeven; niet overal werkte dit systeem optimaal, niet overal was de inbreng van wijkbewoners zoals gewenst en niet zeker overal waren de verwachtingen van de wijkbewoners te vervullen. Dat laatste deed soms het idee bij wijkbewoners ontstaan dat het allemaal geen zin had.

Toch was het een prachtig middel om u als inwoner van onze stad bij het beleid van uw gemeentebestuur te betrekken en een prachtig middel voor de gemeentebestuurders om directe voeling te blijven houden met de Helmonders en hun beleving van de stad.

Vooruitlopend op een discussie in de gemeenteraad heeft het college besloten alle nog geplande klankbordgroepbijeenkomsten te cancellen. De beslissing over de toekomst van de klankbordgroepen moet door die raad genomen worden, zij is ook het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Gezegd wordt dat is gesproken met de voorzitters van de wijkraden maar hebben deze ook de kans gekregen hun achterban te raadplegen?

Het getuigd niet echt van een democratisch besef op deze manier met een overlegplatform met inwoners om te gaan. In de verkiezingstijd werd door veel partijen beloofd naar u te luisteren, het samen te doen…. Helaas, al na een maand wordt daaraan voorbij gegaan.

Ik hoop u binnenkort ergens in onze wijk tegen te komen, de 26ste mei heb ik u moeten missen….

Mirjam van der Pijl,

Ockenburghpark 3

tel: 770129

Email: mirjamvanderpijl@chello.nl

Mirjam publiceert elke maand een column in De Gazet Dierdonk.