6 september 2012

Lelievijver, Rijpelberg

 

21 augustus j.l. heeft in de commissie Ruimtelijk Fysiek de Lelievijver op de agenda gestaan.

Mede dankzij de inspanning van de PvdA commissieleden, die na contacten met wijkbewoners en bezoeken aan deze vijver er van overtuigd waren dat de vijver moest blijven bestaan, heeft wethouder Tielemans zijn plannen tot demping van deze vijver ingetrokken.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze vijver als oase in het buitengebied direct grenzend aan de Rijpelberg nut heeft en plezier brengt bij vele passanten en voor wijkbewoners die hier regelmatig vertoeven.

Als PvdA commissie leden hebben we nog gevraagd of de voorgenomen demping van deze vijver “toevallig” gekoppeld was aan onderwerpen zoals de verbreding van de N279 dan wel plannen rond Berkendonk?

Maar hierop heeft de wethouder ontkennend geantwoord.

Dit betekent echter wel dat wij deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten blijven houden.

 

Namens Comm. R.F. Carlo Raaijmakers

 

.

foto: Lidian van den Brule