5 maart 2014

Mea van Vugt

Ik ben Mea van Vugt en ruim 40 jaar werkzaam geweest in het onderwijs. Ik heb gewerkt met basisschool-leerlingen (6 jaar) en daarna met volwassenen en jongeren. Ik ben bijna 30 jaar werkzaam geweest bij het ROC Ter AA en haar voorlopers. In het onderwijs ging mijn belangstelling steeds weer uit naar kinderen, jongeren en volwassenen die extra ondersteuning en aandacht nodig hadden om hun trajecten succesvol te maken. Ik heb dat altijd met plezier gedaan.

Naast mijn werk heb ik altijd en op heel veel verschillende terreinen vrijwilligerswerk gedaan. Op dit moment ben ik bestuurslid van de Stichting Kringloopwinkel Helmond met o.a. personeelszaken in mijn portefeuille. Vanuit deze situatie heb ik te maken met verandering van taken voor gemeenten als het gaat om arbeidsmarktbeleid, zoals de participatiewet, aanscherping van de WWB en de omvorming van de WSW. Een hele uitdaging voor alle gemeenten.

Samen met de fractie wil ik een bijdrage leveren om het Helmonds arbeidsmarktbeleid verder vorm te geven. Regionale samenwerking is daarvoor een must. Daarnaast zullen slimme keuzes gemaakt moeten worden, zodat mensen, jong en oud, uitgedaagd en eventueel ondersteund worden om zich verder te ontwikkelen. Uitgangspunt daarbij zal steeds moeten zijn, dat iedere Helmonder met zijn of haar mogelijkheden, een bijdrage levert aan een sociaal Helmond.

Lees meer over Mea