12 juli 2017

Mede door de PvdA is Brabant op weg naar duurzame veehouderij!

Afgelopen vrijdag 7 juli hebben de Provinciale Staten van Noord-Brabant enkele historische besluiten genomen, die een belangrijke stap vormen naar het duurzamer maken van de veehouderij. Het is eindelijk afgelopen met de jarenlange groei van de veestapel in Brabant, oude overlast veroorzakende stallen worden versneld gesloten, en er is een bouwstop voor geitenhouderijen. afgekondigd. Zie voor meer inhoudelijke informatie het krantenartikel van het ED daarover. De Partij van de Arbeid, in de persoon van GS-lid Antoinette Knoet-Michels, heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Klik op: tekst-A.-Knoet-over-veehouderij-PS-20170707  voor haar volledige spreektekst in de PS-vergadering.