14 januari 2016

Meedenken over Centrumperspectief

Het College heeft alle fracties van de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om mee te denken over de mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het Centrum van Helmond. In november 2015 was in de Commissie Omgeving al een voorstel behandeld over de procesgang om te komen tot een nieuwe Centrumvisie  waarin ondermeer deze consultatieronde was aangekondigd. Maandag 11 t/m woensdag 13 januari hebben drie ambtenaren waaronder Jan van Duren, directeur stadsontwikkeling, met alle fracties gesproken. Van onze fractie zijn Mirjam van der Pijl en Hans de Mare het gesprek ingegaan. Zij hadden een vrij uitgebreide lijst met aandachtspunten en suggesties opgesteld. Zie daarvoor de bijlage.      PvdA bijdrage visie op het centrum, jan. 2016 versie 2,