Door Hans de Mare op 22 november 2017

Moet er wel een toren naast het Havenpark komen?

De PvdA-fractie zet vragen bij het voorstel van het College om een hoog torengebouw tussen het Havenpark en het Havenplein te gaan realiseren. Wij zijn niet tegen bebouwing naast het Havenpark, maar wij zijn van mening dat er eerst een goede studie naar alle mogelijke locaties moet worden verricht, en dat dit onderwerp belangrijk genoeg is om in de gemeenteraad te bespreken. Wij zijn warm voorstander van het op korte termijn realiseren van het Havenpark zelf, maar vinden wel dat er voorlopig voldoende ruimte aan de randen moet worden overgelaten om bebouwing op verschillende plekken te realiseren.

Ons burgercommissielid Hans de Mare heeft een beperkte variantenstudie naar mogelijke verschillende locaties voor randbebouwing opgesteld. En heeft namens onze fractie het College hierover een aantal vragen gesteld. Klik PvdA-raadsvragen-over-bebouwing-bij-het-Havenpark-20171121 voor het bekijken van deze vragen, en klik hiePvdA-Analyse-bebouwingsmogelijkheden-rondom-Havenpark-20171121r voor het bekijken van de studie.

Hans de Mare

Hans de Mare

Kandidaatstellingscommissie over Hans: “Hans is architect en heeft een architecten- en adviesbureau. Hij is zeer deskundig en heeft die deskundigheid getoond in zijn lidmaatschap van de Commissie Omgeving van de Helmondse gemeenteraad. Daarnaast is Hans actief als commissielid Watersysteembeheer van het Waterschap Aa en Maas. Hans blinkt uit in zijn werk binnen de commissie en is een gewaardeerd

Meer over Hans de Mare