8 februari 2010

Mohammed Chahim stelt zich voor

 

 

 

Mohammed Chahim          Mohammed Chahim, Pvda Lijst 1- nr. 7

 

 

Beste HELMONDERS,

 Mijn naam is Mohammed Chahim geboren op 18 april 1985 in Fes (Marokko). Ik kom uit een gezin van zeven kinderen, zes jongens en een meisje. Ik ben de op een na jongste thuis (mijn zusje is het jongste).
Naast een Bachelor in de Econometrie en Operationele Research (OR), bezit ik een master in Financiële Econometrie en Actuariaat en een onderzoeksmaster in de Micro-Economie. Momenteel werk ik als promovendus aan de Economische Faculteit (departement Econometrie en OR) van de Universiteit van Tilburg.

 Ik ben altijd sympathisant geweest van de PvdA, maar heb uiteindelijk besloten lid te worden in de periode dat Ad Melkert lijsttrekker was voor de Tweede Kamerverkiezingen (de periode Fortuyn). Ik vond het debat zeer eenzijdig en de PvdA kreeg na acht jaar paars overal de schuld van. Ik vond dit zo onrechtvaardig en geloofde zo in de partij, dat ik dacht, ik moet lid worden. Dit deed ik bewust, omdat ik vind dat naast mijn geestelijke steun aan de partij ook een financiële steun op zijn plaats is.

 Nadat je lid wordt van een partij ben je benieuwd naar andere partijgenoten in je omgeving en heb toen besloten mee te doen aan de ROSA-leergang. Zo heb ik een heleboel andere (vaak leuke) Helmondse PvdA’ers leren kennen. Ik ging me steeds meer interesseren in de Helmondse politiek en kwam er snel achter dat er weinig jongeren in vertegenwoordigd waren. Hierin wilde ik verandering brengen en ben uiteindelijk op de lijst beland voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006.

 De afgelopen vier jaar heb ik mij als raadslid enorm ingezet om de stad aantrekkelijker en socialer te maken. Dit is deels gelukt, maar we hebben nog een hele weg te gaan. In de commissie Ruimtelijk Fysiek heb ik me vooral bezig gehouden met huisvesting, bereikbaarheid, milieu en Openbaar Vervoer. En gelukkig kan ik u melden dat we juist op deze terreinen successen hebben geboekt. Te denken valt aan het Gratis Openbaar Vervoer op zaterdag en het doorzetten van de herstructurering van de Binnenstad (1e, 2e en 3e fase).
Ook binnen de PvdA-B5 (samenwerkingsverband tussen PvdA fracties in Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Breda en Helmond) heb ik mij enorm ingezet. We hebben meerdere succesvolle bijeenkomsten in meerdere steden georganiseerd, waar collega raadsleden met elkaar van gedachten wisselen. Hier komen vaak ook gezamenlijke initiatieven uit, zoals de Motie over het gratis Openbaar Vervoer tijdens de Carnaval.

 Naast mijn vaste raadswerk heb ik ook een vaste column op deweblog.nl (De weblog van Helmond), samen met 6 andere Helmondse raadsleden. Om de 6 weken schrijf ik een stukje dat gaat over Helmond. Mijn aantal columns staat nu op 18 en deze geven een aardig beeld over hoe ik over de stad denk. De onderwerpen waar ik over schrijf zijn heel breed, maar hebben altijd op de een of andere manier met Helmond te maken, zoals het uitgaansleven in Helmond, Helmond als jongerenstad, Helmond als studentenstad, maar ook een column over de mooiste straat van Helmond: de Heistraat!

 In de aankomende periode wil ik mij graag bezighouden met de bestaande en toekomstige herstructurering/renovatie projecten in Helmond (3e fase Binnenstad, 4e fase (Leonardus wijk) en Helmond-West). Ook moet Helmond aangesloten worden, zoals de andere B5 steden, aan het nachtnet van de NS. Verder volg ik de ontwikkelingen van Helmond als (toekomstige) studentenstad op de voet, maar met de komst van de Groene Campus en de Hightech Automotive Campus maken we grote stappen vooruit, nu nog een betere huisvesting en vrijetijdsbesteding voor de studenten!

 Waar sta ik verder voor:

·         Gelijke rechten voor iedereen, ongeacht je afkomst; iedereen hoort erbij.
·         Betaalbare zorg voor iedereen (ook in de wijken): geen tweedeling in de zorg
·         Meer betaalbare huurwoningen- en koopwoningen
·         Investeren in de buurten: oude wijken worden kansenzones
·         Meer stageplaatsen voor jongeren, ongeacht je afkomst.
·         Geen discriminatie op de arbeidsmarkt en het uitgaansleven
·         Schooluitval moet drastisch omlaag. Investeren in goede, schone en veilige scholen.
·         Veilige buurten en straten, voldoende voorzieningen in de buurt

 

Groet,
Mohammed Chahim

P.S.     
·         Wil je mijn columns teruglezen? Klik hier (  http://hellemond.web-log.nl/hellemond/mohammed/index.html)
·         Mijn eigen PvdA website (http://pvda.chahim.nl)

 

 

 

 

.