Motie PvdA beperking topsalaris van bestuurder BNG unaniem door gemeenteraad aangenomen

20 januari 2018

In de raadsvergadering van 9 januari heeft onze fractie bij monde van Mirjam van der Pijl een motie ingediend die het extreem hoge salaris van de voorzitter van de raad van bestuur van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) aankaart.

We hadden namelijk vernomen dat deze voorzitter, van een overheidsinstelling nota bene, een salaris van 697.000,= euro per jaar ontvangt.

De motie refereert aan de Wet Normering Topinkomens die bepaald dat een overheidsfunctionaris niet meer verdienen mag dan een ministerssalaris.

Helmond onderschreef al eerder deze wet. Met het gegeven dat Helmond (bijna alle) zaken doet met de BNG én aandeelhouder is gaf dat alle reden om hier actie op te ondernemen.

Met de motie hebben we het college opgeroepen om namens de gemeente Helmond het bestuur van de BNG de vragen te onderzoeken hoe dat salaris zo snel mogelijk in overeenstemming gebracht kan worden met de Wet Normering Topinkomens.

Onze motie werd mee-ingediend door de SP en Helmond Aktief en uiteindelijk door de volledige raad, unaniem dus, aangenomen.

Zie hier voor de motie: