13 oktober 2014

Motie PvdA, SDOH-HB, D66 en Senioren 2013 unaniem aangenomen

PvdA-Helmond dient samen met SDOH-HB, D66 en Senioren2013 motie in voor een digitaal register gemeenteraad

 Samen met de oppositiepartijen SDOH-HB, D66 en Senioren2013 heeft de PvdA-Helmond een motie ingediend om een digitaal openbaar besluitenregister in te stellen waarin moties amendementen, vragen van raadsfracties en overige initiatieven, bijvoorbeeld verzoeken aan het Presidium en initiatiefvoorstellen worden vermeld en de voortgang hiervan helder en duidelijk is de volgen voor de raad zelf, maar zeker ook voor de inwoners van de stad. De motie kreeg unanieme steun van de Helmondse gemeenteraad.