8 november 2013

Motie Wietkaart/Hennepgeurkaart

De gemeenteraad van Helmond, in openbare vergadering bijeen op 7 november 2013, constaterende dat:

 • hennepteelt veel voorkomt in onze gemeente (en regio),
 • de proef in Rotterdam en Den Haag om mensen kennis te laten maken met de geur van hennep via de wietkaart om zo illegale hennepteelt te herkennen en te helpen beëindigen succesvol is gebleken,
 • uit onderzoek van Stedin*  is gebleken dat 75 procent van de 30.000 ontvangers de kaart heeft gelezen en gebruikt,
 • negen van de tien ontvangers aangeven hennepkwekerijen te gaan melden nadat ze de kaart hadden ontvangen, vooral om persoonlijke redenen zoals hun eigen veiligheid, een hoge energierekening of het risico op brand,
 • van 7 tot en met 14 oktober de wietkaart verspreid is in Amstelveen, Heerlen, Tilburg en Breda,

van mening is dat:

 • personen niet illegaal (thuis) cannabis moeten kweken,
 • deze (thuis)kweek op alle mogelijke manieren ontmoedigd moet worden
 • illegale cannabisteelt kan zorgen voor brandgevaar door kortsluiting (bv door illegale stroom aftap) en lekkages,
 • illegale hennepkwekerijen en criminele organisaties gemakkelijk te linken zijn,

besluit:

 • De wietkaart/hennepgeurkaart zo snel mogelijk in Helmondse wijken en industriegebieden te verspreiden waar illegale hennepteelt veel voorkomt. Dit in overleg en zo mogelijk cofinanciering met de politie, taskforce drugsbestrijding, nutsbedrijven, woningcorporaties.
 • De gemeentelijke kosten te dekken uit de post incidenteel onvoorzien van 2014

en gaat over tot de orde van de dag.

*Stedin is de netbeheerder van gas en elektriciteit in de Randstad. Zij hebben bijgedragen en meegewerkt aan de verspreiding van de wietkaart. Hun belang is de illegale aftap van elektriciteit te voorkomen.

Namens de PvdA Helmond,

Jos Boetzkes