28 januari 2014

Nederland schuift naar rechts, in Helmond is de PVV de grootste

10 juni, 2010

Links heeft weer verloren.  Het fatsoen in de verdediging en solidariteit op de barricades. De mediastrijd is beslecht, ferme taal heeft gezegevierd.

Daarachter ligt de trieste constatering dat veel mensen tegen hebben gestemd. Ontevreden en mopperend geeft men de steun aan Wilders. Overal komen de stemmen vandaan. Maar wie weet nu precies wat hij van plan is. Bijna niemand vrees ik. Vrijheid van meningsuiting moet en Wilders maakt daar gebruik van. Zou hij anderen ook die vrijheid blijven gunnen?

Wat de vrijheid van godsdienst betreft discrimineert de PVV de islam t.o.v. het christendom. De argumentatie is te stellen dat de islam geen godsdienst is.  Een politieke ideologie wordt het genoemd. Dus koos op 9 juni  23,4% van de Helmonders voor het bestrijden van de islam. Ik ben niet gelovig maar gun eenieder zijn houvast. Overigens ook de houvast van een PVV, als het maar binnen onze wetten en normen blijft.

PVV kiest voor een radicale democratisering…. Tenminste voor Nederland, intern is dit nog in beraad. Men is voor een bindend referendum.  Mocht Geert Wilders in de regering komen en er komt een bindend referendum dan zou hij hier zelfs door een grote democratische meerderheid van zijn troon gestoten kunnen worden.

En mocht u zich zorgen maken over de klimaatproblematiek, dan bent u bij de PVV goed want zij maken er een einde aan, aan die overheidspropaganda en klimaathysterie, aldus het PVV programma.

De PVV zegt zich in te zetten voor de verzorgingsstaat.

“De Partij voor de Vrijheid vecht keihard voor behoud van de AOW op 65 jaar. Voor de PVV is de

handhaving van deze oudedagsvoorziening het enige breekpunt bij de formatie van een kabinet”, aldus het verkiezingsprogramma.

Geen verhoging van de AOW leeftijd,  tenminste tot 10 juni vroeg in de ochtend, toen kwam deze belofte aan haar eind, voorwaar alweer een  record.  Bedoelde Wilders dat nu met “morgen gaat de beuk erin”.

En dan nog even dit.

Eeuwen wapperde onze vlag over alle zeeën en was de driekleur het symbool van vrijheid. Van een volk dat zelf zijn eigen lot bepaalde. Maar dat is lang geleden.

(citaat uit het verkiezingsprogramma van de PVV)

Maar waar vroeger de VOC-mentaliteit ook de slavenhandel in stand hield, en kerk en staat niet echt gescheiden waren, zal het rood ook wel symbool van de bloedige twisten zijn geweest.

Hieraan ontsnapt door welvaart en welzijn wordt ons geheugen kort en selectief, het wijzen naar de ander welhaast het symbool van een te individualistische maatschappij.

(dit is geen citaat)

U begrijpt het al, ik ben geen fan van de PVV.

Maar ik ondersteun onze democratie en onze traditie van verscheidenheid. Het is in die verscheidenheid waar Nederland haar kracht moet vinden. Pragmatich polderend en vooruit in de vaart der volkeren. Dus kom maar op met al die meningsverschillen, wat overblijft is slechts dat wat perspectief biedt. De PVV moet nu maar eens laten zien of de woorden daden kunnen worden. Moge de beste winnen.

Peter van Stiphout